Wat hebben we geleerd van één jaar online leren op afstand?

In Remote learning at 1 year: Experts explain why the move to online education has been so painful blikken een aantal Amerikaanse experts op het gebied van technology enhanced learning terug op online leren op afstand tijdens de coronacrisis. Wat zijn volgens hen belangrijke geleerde lessen?

De bijdrage bevat bekende inzichten, bijvoorbeeld ten aanzien van de digitale kloof die nog steeds bestaat, mede als gevolg van sociaal-economische ongelijkheid. Ook wordt aangegeven dat het nooit de bedoeling is geweest dat educatieve technologie face-to-face leren zou vervangen. Noodgedwongen is daar wel sprake van geweest, en is gekozen voor een one-size-fits-all benadering. Er wordt ook benadrukt dat veel docenten weinig deskundigheidsbevordering hebben gehad op het gebied van educatieve technologie.

Andere redenen zijn:

  • Onderwijs, vooral voor jongere lerenden, is een ‘rommelig’, ontdekkend, creatief en fysiek proces. Technologie is niet gemaakt om lerenden open, tastbare ervaringen te bieden. Lerenden moeten ook met fysieke materialen werken om te leren. Je kunt dat lastig digitaal vervangen.
  • Lerenden hebben vaak minder tijd doorgebracht met docenten. Zij hebben minder kans gehad aan de slag te gaan met theorie, om te zorgen dat zij steeds beter worden.
  • Je mist micro-interacties. Docenten zijn tijdens synchroon online leren relatief vaak aan het woord. Zij krijgen minder reacties en feedback van lerenden. Een online break-out room binnenstappen is anders dan een docent die rustig observerend rondloopt tussen groepjes lerenden en daarbij aanschuift als dat wenselijk is. De korte, vaak informele, conversaties tussen lerenden -bijvoorbeeld over opdrachten- zijn online lastig vorm te geven.
  • Technologie vereist dat acties duidelijk en weloverwogen zijn, waardoor subtiele uitwisselingen over het hoofd worden gezien.
  • Het is ingewikkelder om online sociale connecties aan te gaan. Je loopt meer kans geïsoleerd te worden. Daar komt bij dat de pandemie leidt tot extra stress, depressies en een groot gebrek aan sociale contacten.

Het corona-onderwijs heeft echter ook voordelen:

  • Kinderen met sociale angst hebben minder stress ervaren bij het leren op afstand. Er is ook sprake van minder mogelijkheden voor pesten in de klas.
  • Lerenden en docenten hebben hun digitale geletterdheid verbeterd.
  • We maken nu meer gebruik van programma’s waarin gamification is ingebouwd. Daardoor worden sommige lerenden meer gemotiveerd zich in te zetten. Augmented reality en virtual reality kunnen zorgen voor rijkere leerervaringen (denk aan virtuele excursies).
  • We zijn ons bewust geworden van de digitale kloof.
  • Docenten maken digitale leermaterialen zodat lerenden in eigen tempo en naar behoefte kunnen leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *