Wat is er de afgelopen jaren veranderd op het gebied van technology enhanced learning?

Ik kreeg onlangs van twee pensionado’s op mijn vakgebied het verzoek of ik hen eens wilde bijpraten over veranderingen op het gebied van leertechnologie onderwijs, die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken. Dat heb ik gisteravond gedaan. In deze blogpost vat ik enkele van deze veranderingen samen (er hebben dus meer veranderingen plaatsgevonden en de focus ligt op het onderwijs).

  • VoorspellingenBlended learning en digitale transformatie staan binnen verschillende onderwijssectoren hoger op de agenda. Dat komt onder meer ook door initiatieven zoals ‘Doorpakken op digitalisering’ en het ‘Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict’. Instellingen werken rond verschillende aspecten ook meer met elkaar samen. De Digitaliseringsimpuls Onderwijs moet deze ontwikkeling continueren. Het is de vraag of bezuinigingen als gevolg van de Oekraïne-oorlog en de stijgende rente geen roet in het eten gaan gooien.
  • ‘Technology enhanced learning’ wordt breder binnen organisaties toegepast, en ook didactisch meer doordacht. Dit betekent echter niet dat technology enhanced learning door alle of zelfs de meeste docenten wordt gebruikt. Er is nog een lange weg te gaan. Ik durf ook geen uitspraken te doen over de vraag of de investeringen de afgelopen jaren hebben geleid tot beter onderwijs.
  • Er is meer aandacht voor professionalisering en ondersteuning van docenten. Verschillende instellingen hebben fors geïnvesteerd in centra voor doceren en leren (met behulp van leertechnologie), in onderwijskundigen die adviseren over het ontwerpen van blended learning, in i-coaches en in instructional designers. Docenten hebben meestal echter niet meer tijd gekregen om zich te ontwikkelen of om blended learning te ontwikkelen. Dat is nog een ernstige belemmering voor de verdere adoptie van technology enhanced learning. Het lerarentekort bemoeilijkt dit ook. Veel van de investeringen in technology enhanced learning zijn niet rechtstreeks bij docenten terecht gekomen.
  • De Coronacrisis heeft ertoe bijgedragen dat synchroon online leren meer wordt toegepast. We weten ook beter wat werk en wat niet werkt (o.a. vele uren achter elkaar synchroon online, hoorcolleges synchroon online). We hebben ook meer ervaring opgedaan met ‘simultaan onderwijs’, waarbij een deel van de lerenden fysiek aanwezig is en een deel online. Ook daarbij weten we beter wat werkt en wat niet, en welke faciliteiten we hiervoor nodig hebben. Deze faciliteiten (o.a. extra camera’s, extra microfoons, extra schermen) leiden weer tot een additionele investering in technologie. Er zijn ook nieuwe toepassingen gekomen die synchroon online leren didactisch krachtiger maken (bijvoorbeeld actief leren kunnen bevorderen).
  • Artificiële intelligentie is sterk in opmars. We hebben het uiteraard gehad over toepassingen van generatieve AI (zoals ChatGPT en DALL-E). Maar we hebben het ook gehad over toepassingen als Squirrel waarbij AI wordt gebruikt om adaptieve leerpaden te ontwikkelen. Leermanagementsystemen bevatten op dit moment meestal nog geen AI.
  • Technologische ontwikkelingen als AI en online proctoring roepen ook veel vragen op, op het gebied van gegevensbescherming, privacy en ethiek. In de loop der jaren is daar ook meer aandacht voor gekomen. De AVG heeft hier ook aan bijgedragen. Organisaties willen risico’s vermijden om boetes te krijgen omdat zij zich niet aan de AVG houden. Online proctoring zal alleen nog worden toegepast als lerenden hiervoor echt kunnen kiezen en er expliciet mee instemmen.
  • Learning analytics is een belangrijker thema geworden. AI kan ook niet zonder grote hoeveelheden data. Toch wordt learning analytics nog niet heel breed toegepast.
  • Instellingen experimenteren met microcredentials waardoor het onderwijs meer flexibel wordt. Op dit terrein is ook nog een lange weg te gaan.
  • Leertechnologie wordt krachtiger en meer gebruikersvriendelijk. Dat zie je bijvoorbeeld bij leermanagementsystemen, die het hart vormen van een digitale leeromgeving. We zoeken ook niet meer naar één alomvattend systeem, maar naar een samenhangend geheel van applicaties die met elkaar geïntegreerd zijn. Ook dit is ‘in ontwikkeling’. Er heeft de afgelopen jaren ook een verschuiving plaatsgevonden op de markt van LMS-en in het onderwijs. Blackboard is niet meer dominant. Canvas, Brightspace, ItsLearning en Moodle worden vooral gebruikt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *