Wat komt er bij kijken als je lerenden wilt laten bloggen of vloggen

Ik heb lang niets geschreven over het didactisch inzetten van blogs. Vanochtend las ik een uitstekende bijdrage over dit onderwerp die ik graag wil samenvatten. Ook omdat de inhoud relevant is voor vloggen als leeractiviteit.

Veel lerenden vloggen waarschijnlijk gemakkelijker dan dat zij bloggen. Het voordeel van vloggen is ook dat je gemakkelijker kunt laten zien waar je mee bezig bent. Verder gebruik je andere technologieën, waarbij het bewerken van video’s complexer is dan het redigeren van een tekst. Je ontwikkelt verschillende vaardigheden omdat je diverse technologieën gebruikt.

Er is ook sprake van overlap:

 • Lerenden ontwikkelen een online aanwezigheid (presence).
 • Lerenden publiceren over waar zij mee bezig zijn (onderwijsinspanningen, persoonlijke interesses, enzovoorts).
 • Lerenden publiceren voor een authentiek publiek, wat de kwaliteit van bijdragen ten goede kan komen.
 • Lerenden kunnen reflecteren op waar ze mee bezig zijn.
 • Lerenden kunnen de dialoog aangaan met anderen (o.a. feedback).
 • Lerenden ontwikkelen er vergelijkbare bekwaamheden door (o.a. zorgvuldig online publiceren).

Kathleen Morris heeft een uitgebreid artikel geschreven over wat er komt kijken bij bloggen. Zij citeert Silvia Tolisana die ‘blogfolio’s’ heeft omschreven als de lijm die de inhoud van curricula, doelen, beoordelingen, initiatieven van de school, persoonlijke interesses en passies en projecten bij elkaar houdt.

Dat betekent dat lerenden via blogs (en vlogs) verbindingen aan kunnen brengen tussen leerervaringen binnen verschillende vakken en andere initiatieven (ook buiten-curriculair).

In haar bijdrage onderscheidt Morris vier fasen om lerenden te laten bloggen (docent zet klassikale blog op, lerenden publiceren als gastauteur op de klassikale blog, sommige lerenden hebben hun eigen blog, alle lerenden hebben een eigen blog). Aandacht besteden aan de kwaliteit van het commentaar en -bij niet-volwassenen- ouderbetrokkenheid zijn erg belangrijk.

Verder besteedt zij aandacht aan het starten van blogs. Expliciete aandacht voor privacy en het modereren zijn daarbij cruciaal.

Een interessant onderdeel van haar bijdrage zijn ook de zes ‘key areas’. Dit zijn belangrijke aspecten van bloggen waarover je dient na te denken en keuzes moet maken:

 1. Doorlooptijd: hoe lang onderhouden lerenden een blog? Gedurende een project, een jaar of ‘permanent’?
 2. Privacy: zijn blogposts besloten of publiek? Wat zijn de redenen voor je keuze?
 3. Inhoud: waarover bloggen lerenden? Mogen ze dat zelf weten of werk je met specifieke taken?
 4. Reflecteren: vrijwillig of verplicht? Reflecteren is een krachtige leeractiviteit, maar verplicht reflecteren kan ook ten koste gaan van het animo van bloggen. Je moet ook aanleiding hebben om te reflecteren.
 5. Kwaliteit: publiceren lerenden alleen hun beste werk (showcase), bijdragen die zicht bieden op hun ontwikkeling of beiden (waarbij het onderscheid heel helder is)?
 6. Controle: wie bepaalt wat en hoe er gepubliceerd wordt? Daarbij merkt Morris terecht op dat lerenden naar verloop van tijd meer controle kunnen krijgen.

Volgens mij zijn deze aspecten ook relevant als je met vloggen als leeractiviteit aan de slag wilt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *