Wat moet je doen om AI-initiatieven succesvol te laten zijn

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven initiatieven ontplooit op het gebied van artificiële intelligentie. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? En hoe kun je dit vertalen naar het onderwijs en opleiden?

Irving Wladawsky-Berger doet verslag van een onderzoeksrapport over dit onderwerp (van de Boston Consulting Group en MIT Sloan Management Review). Een belangrijke conclusie uit dat rapport is dat veel AI-initiatieven mislukken. Zeven van de tien organisaties geeft aan dat AI nog geen of nauwelijks impact heeft. Minder dan twee van de vijf organisaties meldt de afgelopen jaar succes te hebben geboekt met AI. En:

40% of organizations making significant investments do not report business gains from AI.

Wladawsky-Berger vat de verklaringen van de onderzoekers samen:

  • Integreer AI-initiatieven met je bedrijfsstrategie. Benader AI niet in de eerste plaats vanuit een technologisch perspectief. Het integreren van AI in de bedrijfsstrategie draagt bij aan de juiste focus krijgen binnen de organisatie, en draagt bij aan sponsoring en ondersteuning door de juiste personen. Vertaald naar onderwijs en opleiden: verbind AI-initiatieven met vraagstukken als het verbeteren van studiesucces of het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van je begeleiding (bijv. meer tijd besteden aan complexere begeleiding).
  • Geef prioriteit aan de mogelijke bijdrage van AI aan de groei van je organisatie, en niet aan kostenreductie. Vertaald naar onderwijs en opleiden: kan AI bijvoorbeeld ertoe bijdragen dat voortijdige uitval wordt voorkomen (dat impliceert meer inkomsten voor de instelling)?
  • Belangrijke pioniers op dit terrein hebben meer waarde kunnen halen uit hun AI-investeringen omdat zij AI alomtegenwoordig toepassen in hun functies, eenheden en werkgebieden. Bedrijven hebben meer succes hebben met AI als ze zorgvuldig berekende ‘gokjes’ wagen. De onderzoekers adviseren dan ook om met kleinere, eenvoudigere projecten die ‘quick wins’ kunnen opleveren, te starten. Dergelijke kleine successen zorgen voor het noodzakelijke momentum en de nodige financiering voor ambitieuzere AI-projecten op langere termijn. Vertaald naar onderwijs en opleiden: kijk naar de impact op en bijdrage van AI aan je processen (o.a. intake, begeleiding). Begin ook met doordachte, kleinschalige, pilots.
  • Organisaties hebben een tekort aan talent op het gebied van AI, data-governance en procesverandering. Je moet daarom investeren in professionalisering van zittende werknemers, investeren in het aantrekken van nieuwe talenten en externe experts inhuren. Vertaald naar onderwijs en opleiden: deze geleerde les is op zich al relevant voor organisaties die zich bezig houden met onderwijs en opleiden.

De onderzoekers concluderen o.a.

“In sum, the leaders not only anchor their applications of AI in their fundamental business strategy, they approach the use of AI as an organizational initiative, in which data and technology are foundational but organizational behaviors and ways of working make the difference in generating business value.”

Veel van de geleerde lessen geleden dus in het algemeen voor de invoering van belangrijke technologieën. Het lukt pas om nieuwe technologie breed in te zetten als je deze verbindt met je strategisch beleid, en als je bereid bent om de noodzakelijke maatregelen te nemen (o.a. durven investeren in menskracht en processen).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord