Wat worden komend jaar belangrijke trends op het gebied van leertechnologie?

Het Britse Towards Maturity heeft onlangs aan 700 L&D-leidinggevenden over de hele wereld gevraagd welke leertechnologieën momenteel worden gebruikt en welke leertechnologieën zij in de toekomst van plan zijn te gaan gebruiken. Wat valt daarbij op?

In het persbericht stelt de oprichter van Towards Maturity, Laura Overton, dat je op deze manier achter echte trends kunt komen. Je vraagt immers niet alleen naar wat men denkt dat belangrijk zal worden.  Een aantal opvallende zaken uit de analyse -ook in vergelijking tot gebruikelijke trendverhalen- zijn dan:

  • Het leermanagementsysteem wordt dikwijls als ‘dood’ omschreven. Volgens het onderzoek van Towards Majority is het gebruik van deze systemen de afgelopen jaren echter gestegen van 75% naar 82% van de organisaties. Ik heb afgelopen zaterdag nog geschreven dat de verhalen over de dood van het LMS schromelijk overdreven zijn.
  • Online content wordt ook nog steeds intensief gebruikt (zie ook mijn observatie tijdens de OEB). 87% van de ondervraagden maakt gebruik van e-learning content. 64% van de content is zelf ontwikkeld. 19% van de ondervraagden gebruikt tools om content mee te cureren (een toename van 5% in twee jaar tijd). 64% gebruikt open resources, 33% massive open  online courses.
  • Een grote groep van 93% van de respondenten geeft aan live online learning toe te passen. Ik vind dat een zeer grote groep.
  • 59% van de ondervraagden gebruikt online video. De verwachting is dat het gebruik hiervan het verzadigingspunt heeft bereikt.
  • Het zijn vooral ‘traditionele’ en op het geven van instructie gerichte tools voor technology enhanced learning die het meest worden gebruikt (ook al kun je een aantal tools ook ‘didactisch anders’ inzetten).
  • Er zijn hoge verwachtingen van artificiële intelligentie, augmented reality, learning record stores, continuous learning platforms (oftewel de learning experience platforms), curation tools en apps. Geen van deze toepassingen wordt echter door meer dan 19% van de ondervraagden gebruikt.
  • Learning Record Stores worden nu minder gebruikt dan twee jaar geleden (nu 14%).
  • 14% van de organisaties, die deel hebben genomen aan deze enquête, maakt op dit moment gebruik van artificiële intelligentie toepassingen zoals machine learning en chatbots. Dat is 8% meer dan twee jaar geleden. Van een grootschalige toepassing is nog geen sprake.
  • Games en simulaties maken een gestage groei door (30% gebruik), gamification blijft achter bij de hooggespannen verwachtingen.
  • Learning experience platforms worden door 19% van de respondenten gebruikt, 35% maakt gebruik van user generated content.

Zie ook de ‘heatmap‘ (pdf):

Learning Technology Trends for 2019

Bron: Towards Maturity

Volgens Towards Maturity adopteren L&D-leidinggevenden nieuwe technologie in een traag tempo. Volgens hen gaat het echter niet om tools maar om strategie en om verstandige aanpakken van de implementatie. Investeren in expertise, ook op het gebied van het selecteren van nieuwe technologie, is daarbij van groot belang.

Ik deel deze mening. We moeten ons daarbij ook realiseren dat leertechnologieën bepaalde didactische aanpakken mogelijk kunnen maken of juist kunnen belemmeren. Neem je gewenste model voor technology enhanced learning als uitgangspunt, bij de selectie van leertechnologie.

Wellicht hebben de L&D-leidinggevenden uit dit onderzoek dat ook gedaan. En passen de dominante leertechnologieën prima bij de dominante didactische aanpakken.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: