Webinars over blended en online leren

Deze webinars zijn tot nader order uitgesteld. Aanmelden is voorlopig niet mogelijk.

Wil je, om wat voor reden dan ook, aan de slag met blended en online leren? Dan helpen vijf webinars, die ik verzorg, je daarbij de volgende stappen te zetten.

  • 20 maart 2020, 16-16.45 uur: Welke mogelijkheden heb ik om online onderwijs te verzorgen? Wat zijn de sterke en minder sterke kanten? In dit webinar krijg je een overall beeld van de mogelijkheden die er zijn om online onderwijs te verzorgen. Ik maak daarbij een onderscheid tussen synchroon en asynchroon online leren.
  • 25 maart 2020, 16-16.45 uur: Wat komt er kijken bij het verzorgen van een virtual classroom of webinar? We hebben de neiging om lessen en colleges online op dezelfde manier te verzorgen dan face-to-face. Dat is niet slim. In dit webinar licht ik toe waarom dat niet slim is, en hoe je een virtual classroom of webinar op een effectieve manier kunt vormgeven.
  • 27 maart 2020, 16-16.45 uur: Modellen voor blended learning: mogelijkheden en beperkingen. Je kunt blended learning op verschillende manieren vormgeven. In dit webinar presenteer ik een aantal modellen met hun sterke en zwakke kanten.
  • 30 maart 2020, 16-16.45 uur: Hoe kan ik principes van effectieve didactiek faciliteren met behulp van leertechnologie (deel 1)?. Op basis van onderzoek onderscheid ik vijftien principes van een effectieve didactiek. In dit webinar illustreer ik hoe je leertechnologie kunt gebruiken om vijf van deze principes te faciliteren.
  • 8 april 2020, 16-16.45 uur: Hoe kan ik principes van effectieve didactiek faciliteren met behulp van leertechnologie (deel 2)? In dit webinar illustreer ik hoe je leertechnologie kunt gebruiken om vijf van deze principes te faciliteren. Dit zijn andere principes dan tijdens het webinar van 30 maart.

De kosten bedragen per webinar € 65. Als je je inschrijft voor alle vijf de webinars, dan ontvang je € 50 korting. Deze activiteit is niet BTW-plichting.

Bij minder dan 10 deelnemers gaat het webinar niet door. Aangemelde deelnemers ontvangen dan hun geld terug.
Er kunnen maximaal 25 personen per webinar deelnemen.

Aanmelden

  • Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden. Je kunt de noodzakelijke gegevens ook mailen naar wilfred@wilfredrubens.com (inclusief akkoordverklaring voorwaarden).
  • Je ontvangt dan een betaalverzoek via email.
  • Je bent ingeschreven als de betaling is ontvangen.
  • Bij meer dan 25 ingeschreven deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Word je niet toegelaten? Dan ontvang je het geld terug.
  • Je ontvangt een toegangslink, een persoonlijke loginnaam en wachtwoord nadat je bent toegelaten. Je ontvangt ook een factuur via email. Het account is niet overdraagbaar.

Voorwaarden

Bekijk de Voorwaarden deelname webinar.

Zie ook de informatie over privacy.

Het is ook mogelijk deze -of andere- webinars incompany te verzorgen. Je kunt mij ook inhuren als adviseur of projectleider bij de invoering en vormgeving van online en blended learning. Neem daarvoor apart contact met mij op.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: