Websites hogescholen over ICT en leren

In Nederland zijn verschillende hogescholen bezig met de invoering van ICT binnen het onderwijs. Een aantal hogescholen beschikt over aparte websites of blogs over dergelijke initiatieven. In deze bijdrage geef ik een -ongetwijfeld onvolledig- overzicht.

Innovation
Foto: geralt, Pixabay. http://pixabay.com/en/plate-font-dynamic-innovation-223322/

Je moet overigens vaak wel even zoeken om de onderdelen te vinden. In alfabetische volgorde, op naam van de hogeschool:

Avans
Het Xplora Innovatielab van Avans is een multifunctionele plek waar docenten ervaring kunnen opdoen met de inzet van ICT en digitale didactiek. Dit laboratorium heeft ook een virtuele variant. Je vindt hier onder meer beschrijvingen van een selectie van tools die binnen het onderwijs kunnen worden toegepast (onder Innovatie inspiratie). Interessant is ook de rubriek ‘Hoe kan ik’ met korte instructies (via video) over hoe je leertechnologieën kunt toepassen. De site ‘Virtualiseren in Avans‘ is ook de moeite waard, en bevat beschrijvingen van meer dan tachtig uitgevoerde projecten binnen Avans op het gebied van ICT in het onderwijs.

Fontys Hogescholen

Fontys beschikt sinds een aantal maanden over een groep Fontys Educational Designers. Dit is een initiatief van een aantal medewerkers, dat van onderop ontstaan is maar inmiddels door de organisatie gefaciliteerd wordt. Zij noemen zichzelf een “beweging die van Fontys de meest innovatieve, creatieve, inspirerende hogeschool gaat maken.”
Uitgangspunt is het in multidisciplinaire teams student-gecentreerd onderwijs ontwerpen. Je vindt op hun site video’s van bijeenkomsten, en onder meer informatie over Eduscrum, Design Thinking en blended learning.
Uiteraard vind je bij Fontys ook de site van het lectoraat van Robert Schuwer over open educational resources. Met onder meer nieuws en het onderzoeksrapport (pdf) dat Robert samen met Ben Janssen heeft geschreven over OER en MOOCs in het Nederlandse hoger onderwijs.

Hanze Hogeschool

Voor de Hanzehogeschool komt dit overzicht eigenlijk wat vroeg. Zij zijn bezig een blended learning portaal te ontwikkelen waarin aandacht komt voor didactiek, functies, tools en ‘implementeren’. Het portaal moet onder meer praktische handvatten bieden, inspirerende voorbeelden en overzichten van werkvormen. Een aantal onderdelen is gereed, zoals uitleg over de videotoepassing van Kaltura of het onderdeel over digitaal toetsen. Iets om zeker in de gaten te houden.
Martin Diepeveen (@madiep) tipte me ook over het Rapport (H)iLab (pdf), over de activiteiten en resultaten binnen het project HITIL (Hanze IT Innovatie
Lab). Binnen dit project is onderzocht of het mogelijk is een laboratoriumomgeving te realiseren “waarin nieuwe kennisproducten met een ICT-component worden ontwikkeld en getest in cocreatie met partners uit het werkveld, in projecten met studenten en docent-onderzoekers?”

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

De hogeschool in mijn woonplaats heeft het Ixperium, waar onder andere mijn oud-collega Marijke Kral als lector nauw bij betrokken is.  Dit centrum is niet zo zeer bedoeld als intern ondersteunings- of expertisecentrum. Het is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen. Men richt zich onder meer op professionalisering van docenten en lerarenopleiders in de regio. Via hun site kun je onder meer een scan maken om te kijken hoe ICT-rijk jouw onderwijs is. Je vindt er ook andere producten, zoals een trendrapport en publicaties (onder onderzoek). Het ter plekke experimenteren met innovatieve ICT-toepassingen neemt een belangrijke plek in binnen de werkzaamheden van het Ixperium.

Hogeschool Rotterdam (update 31 mei 2016)

Karin Winters attendeerde me op eMinor, de minor over digitale didactiek en nieuwe media van deze hogeschool. Je vindt er een video over deze minor, en veel informatie. Studenten vinden er ook toegang tot de elektronische leeromgeving en voorbeelden van praktijkopdrachten. Tenslotte vind je er ook blogposts, bijvoorbeeld over een bezoek aan de BETT in London.

Hogeschool Utrecht

Blended lab is het virtuele uithangbord van blended learning bij de Hogeschool Utrecht. Medewerkers, die betrokken zijn bij de implementatie van blended learning bloggen zeer regelmatig, bijvoorbeeld onlangs over een interactieve versie van Jan van den Akker’s curriculair spinnenweb. Je vindt er ook video’s, bijvoorbeeld over de toekomst van blended learning, en een uitgewerkt didactisch concept.

InHolland

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool InHolland doet onderzoek naar en adviseert over betekenisvolle didactische inzet van technologie binnen leerprocessen. Op hun website vind je onder andere informatie over de duurzame implementatie van ICT, informatie over de inzet van video en weblectures en overzichten van onderzoeksprojecten en publicaties.

Saxion

Saxion heeft ook een onderwijsprogramma “ICT in het onderwijs”. In dit kader heeft men onder meer aparte instructional designers aangesteld die docenten op de werkplek ondersteunen bij het (her)ontwerpen van onderwijs met behulp van de mogelijkheden van ICT. Update 31 mei 2016: Marloes Klumpers wees me op de site van dit programma. Hier staan onder meer video’s van goede voorbeelden, een overzicht van projecten (zoals het Innovatielab 2016) en informatie over ICTO-toepassingen binnen deze hogeschool.  Op hun website kan ik hier echter niets over vinden. Het lectoraat Rich Media & Teacher Learning, dat onderdeel is van Saxion’s kenniscentrum Onderwijsinnovatie, heeft ook een eigen site. Volgens dit lectoraat heeft rich media de potentie om de kloof tussen theorie en praktijk binnen het onderwijs te dichten. Op hun site vind je verschillende typen publicaties, een overzicht van onderzoeksprojecten (deels gericht op kennisclips) en een nieuwsrubriek. Zelf vind ik hun ‘Kennisclip in 5 fasen‘ zeer de moeite waard. Hierin worden Richard Mayer’s multimedia-principes bijvoorbeeld helder uitgelegd.

Windesheim

Windesheim heeft een tijd geleden de site Blow-up in het leven geroepen. Je vindt hier een aantal fraai gemaakte video’s -praatprogramma’s- over blended learning. Op deze site staat ook het Onderwijsconcept van Windesheim (pdf) en een Toolbox Blended Learning. Deze laatste staat helaas op het intranet van deze hogeschool, en is niet vrij toegankelijk.
Windesheim heeft ook Lab21. Dit innovatiecentrum van het domein Bewegen en educatie ondersteunt docenten, studenten en werkveldpartners bij de didactische inzet van ICT in het onderwijs.

Zuyd

ICT in Onderwijs en Onderzoek @ Zuyd is de blog van het I-team van Zuyd. Je vindt hier actuele bijdragen over tal van relevante ontwikkelingen op het gebied van onderwijsontwikkeling en ICT. Zo wel intern als extern. Bijvoorbeeld over een project waar ik bij betrokken ben: de opleiding Facility Management van Zuyd is stapsgewijs bezig met de ontwikkeling van een eigen model voor ICT in het onderwijs. Via categorieën vind je op de blog van het I-team van Zuyd informatie over de DLWO-visie of over Dingen@Zuyd. Scoop-IT wordt gebruikt voor korte nieuwsberichten.

Ik ben bij de samenstelling uitgegaan van de initiatieven die ik kende. Dit overzicht is daarom ongetwijfeld niet volledig. Ken je nog meer van dergelijke initiatieven bij hogescholen? Laat dan een reactie hieronder achter. Vergeet niet de link van het initiatief te vermelden. Wellicht maak ik ook een apart overzicht van dergelijke sites van universiteiten en MBO-instellingen, indien universiteiten en MBO-instellingen ook dergelijke websites hebben (zoals het Welten-instituut van de Open Universiteit). Ook daarover ontvang ik graag tips.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

7 reacties

  1. Hoi Wilfred,

    Binnen het MBO bestaan vele initiatieven die jou ongetwijfeld bekend zijn, onder andere via het platform socialmediainhetmbo.nl. Daarnaast natuurlijk de screencasts van Jorick Scheerens (Maandag). Vanuit mbo-instellingen specifiek ken ik in ieder geval http://i.rocvantwente.nl/ en https://www.idavinci.nl/. Ben benieuwd naar het (hopelijk) komende overzicht.

  2. Hoi Patrick,

    Dank. Ik ben idd op zoek naar initiatieven zoals van het ROC van Twente (kende ik wel) en Da Vinci (die ik nog niet kende). Dus sites van instellingen zelf.

  3. Nee, maar dit is ook niet het type sites dat in bovenstaand overzicht past. Het gaat mij er niet om alle sites waar hogescholen bij betrokken zijn in dit overzicht op te nemen. Maar sites die gericht zijn op professionalisering en ondersteuning op het gebied van ICT in het onderwijs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord