Welke ontwikkelingen op het gebied van leertechnologie moeten we in 2022 in de gaten houden?

Het einde van het kalenderjaar nadert. Zoals gebruikelijk verschijnen er in deze tijd weer bijdragen met bespiegelingen over ‘emerging technology trends‘ op het gebied van leren, opleiden en onderwijs. In deze blogpost bespreek ik twee bijdragen. Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

TrendsDe bijdrage zijn:

Virtual reality en aanverwanten

Beide auteurs voorspellen dat virtual reality en verwante technologieën breder geadopteerd zullen worden. Amilia Pang verwijst daarbij naar de ‘Metaverse’, naar mixed reality en naar augmented reality. Zij verwijst naar technologiebedrijven die nieuwe en meer laagdrempelige platforms ontwikkelen (niet altijd meer een headset nodig). Dankzij deze ontwikkeling kun je de “emotional power of Hollywood storytelling” integreren binnen leerervaringen. Volgens Abigail Lister leer je hierdoor sneller -een PWC-studie zou dat aantonen- en kun je meer levensecht leren (bijvoorbeeld een fabriek virtueel bezoeken).

Adaptief leren dankzij AI en data

Beide auteurs verwachten dat adaptief leren een hoge vlucht zal nemen. Er zullen dan meer gepersonaliseerde en interactieve leerervaringen mogelijk zijn. Dankzij AI kan meer rekening gehouden worden met interesses en kunnen voorspellingen gedaan worden over leergedrag. Volgens Amilia Pang heb je hiervoor ook learning analytics nodig. Zij stelt dat adaptieve technologieën worden gebruikt om niet-traditionele -volwassen- studenten aan te trekken en hun studiesucces te bevorderen. Immers, het aantal inschrijvingen loopt terug en de “retentiecijfers” dalen. Abigail Lister schrijft dat instellingen gebruik maken van data analyses om lerenden te identificeren die meer ondersteuning nodig hebben, nog voor ze gestart zijn met studeren.

Meer flexibiliteit

Lister voorspelt dat leren dankzij het gebruik van leertechnologie meer flexibel wordt. Niet alleen dankzij adaptieve technologie. Ook omdat lerenden een MBA meer in eigen tempo kunnen volgen. Lerenden kunnen onderwijs volgen wanneer, waar en in het tempo dat hun het beste uitkomt. Uiteraard is dit één van de argumenten die al meer dan 20 jaar worden gebruikt om de toegevoegde waarde van online leren te onderstrepen.

Slimme AI-gedreven tutoren

Amilia Pang wijst op het gebruik van AI voor het begeleiden van lerenden (to create personalized quizzes, assignments and course recommendations). Google zet hier sterk op in. Ik heb daar laatst over geblogd. Google benadrukt overigens dat zij er alles aan doen om te voorkomen dat bias op basis van ras en gender binnen deze AI-toepassing sluipt.

De opkomst van leren via beknopte video’s

Korte video’s worden volgens Amilia Pang vooral gebruikt om de betrokkenheid van lerenden te vergroten. In twee tot drie minuten worden complexe concepten uitgelegd. Hiermee proberen onderwijsinstellingen ook in te spelen op de belevingswereld van lerenden (m.i. niet het sterkste argument om leertechnologie in te zetten). IT’ers waarschuwen wel voor de gevolgen voor de benodigde bandbreedte. Overigens zijn veel video’s, waar Pang naar verwijst, wel degelijk zo’n tien minuten lang.

Gamification

Volgens Abigail Lister passen we gamification al langer toe. Zij verwacht dat gamification in de toekomst gebruikt kan worden voor een andere manier van onderwijs en opleiden, om lerenden meer betrokken te houden tijdens hun leerervaringen. Lister verwijst daarbij naar een verwachte groei de wereldwijde gamification-markt van 29% in zes jaar tijd. Het is volgens mij trouwens de vraag of je met gamification er duurzaam in slaagt betrokkenheid te vergroten. De effecten op leerresultaten zijn vaak positief, maar niet altijd.

Mobile learning

Lerenden gebruiken (adaptieve) leerplatforms in toenemende mate via hun smartphone. Amilia Pang refereert naar peilingen van de EDUCAUSE waaruit blijkt dat tussen de 55 en 60% van de lerenden de smartphone gebruikt voor toegang tot een leerplatform, onder meer als er problemen zijn met de verbinding. Leerplatforms zullen in toenemende mate “mobiel-vriendelijk” worden, ook omdat de smartphone voor jongeren het primaire apparaat is waarmee zij interacteren. Ik heb geen cijfers paraat, maar volgens mij gebruiken jongeren in ons land smartphones op grotere schaal voor hun onderwijs.

Mijn opmerkingen

We moeten deze technologische ontwikkelingen al vele jaren in de gaten houden! Beide bijdragen onderstrepen mijn stelling dat trends op het gebied van leertechnologieën zich helemaal niet met de snelheid van het licht voltrekken, maar een behoorlijk lange adoptieperiode kennen. Deze trends passeren al minimaal enkele jaren de revue in mijn bijdragen over trends op het gebied van ’technology enhanced learning’. Eigenlijk komt mobile learning daar niet meer in voor, omdat ik ervan uit ben gegaan dat deze toepassing al breed geadopteerd is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.