Welke rol speelt blockchain technologie binnen de Vierde Industriële Revolutie?

Digitalisering is van grote invloed op de wijze waarop arbeid wordt verricht. Blockchain technologie gaat hierbij een belangrijke rol spelen, die veel verder gaat dan ht realiseren van financiële transacties zonder tussenkomst van een bank.

We kennen ‘blockchain’ vooral van de zogenaamde ‘crypto currencies’ zoals de Bitcoin. Daarbij voeren mensen financiële transacties uit waarbij de transacties worden vastgelegd in een zogenaamd ‘gedecentraliseerd grootboek’ dat zich op verschillende computeres bevindt. Rohit Chatterjee laat echter zien dat blockchain technologie een grotere bijdrage zal leveren aan de ‘Vierde Industriële Revolutie’. De auteur vat eerst kort samen welke Industriële Revoluties we hebben meegemaakt:

  • De 1e Industriële Revolutie vond plaats aan het eind van de 18e eeuw, met de opkomst van de stoommachine. Deze technologie leidde tot meer efficiëntie, productie op grotere schaal en een verkorte productietijd van goederen.
  • Tijdens de 2e Industriële Revolutie, die in het begin van de 20e eeuw plaatsvond, werden de door stoom aangedreven machines vervangen door elektrische machines. Ook dit leidde weer tot meer efficiëntie en een hogere productie.
  • De 3e Industriële Revolutie vindt tegen het einde van de 20e eeuw plaats dankzij doorbraken op het gebied van de elektronica. De uitvinding van geïntegreerde schakelingen markeert volgens de auteur het begin van deze periode. Er is sprake van toenemende automatisering.
  • De 4e Industriële Revolutie wordt geïnitieerd door de exponentiële groei van internet. Hierdoor verandert de manier waarop we informatie met elkaar uitwisselen. Met name de opkomst van slimme (‘smart’) technologie en slimme apparaten geven een impuls aan digitalisering. Deze 4e Industriële Revolutie maakt in toenemende mate gebruik van sensoren op basis van Internet of Things en bepaalde type sensoren om enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen, die worden geanalyseerd om het werk te verbeteren. Recente ontwikkelingen op het gebied van big data en analytische platforms stellen systemen in staat om enorme datasets te verwerken en zinvolle resultaten te produceren waarop snel kan worden gereageerd.

De 4e Industriële Revolutie geeft dus een nieuwe impuls aan digitalisering, met grote gevolgen voor ons dagelijks leven. We krijgen te maken met ‘decentralized applications’. Slimme contracten zijn hiervan volgens Chatterjee een belangrijke pijler.

Door de interactie met gegevens uit de echte wereld kunnen slimme contracten het menselijk ingrijpen in een veelheid van toepassingen aanzienlijk verminderen. De gegevens die door sensoren dankzij Internet of Things worden verzameld, kunnen worden verzonden via een op blockchain gebaseerde, fraudebestendige ‘grootboekhouding’. Het gebruik van encryptie-algoritmen zorgt ervoor dat de informatie veilig blijft, terwijl het gedecentraliseerde karakter van het netwerk kan voorkomen dat zogenaamde ‘single points of failure’ ontstaan.

Blockchain technologie wordt dus gebruikt om ’smart contracts’ mogelijk te maken. Internet of Things-toeassingen worden meer robuust en veiliger. Door gebruik te maken van blockchain in combinatie met Internet of Things kunnen bedrijven de manier waarop ze gegevens aggregeren, opslaan en delen met partners in de hele toeleveringsketen stroomlijnen.

Blockchain kan volgens de auteur ook worden gebruikt om de groei van andere opkomende technologieën, zoals big data analytics en AI, te versnellen.

De onbenutte rekenkracht en bronnen van persoonlijke mobiele telefoons en laptops kunnen volgens hem worden aangesloten via blockchain-technologie en worden gebruikt om enorme hoeveelheden gegevens naadloos te verwerken. Bovendien is het gedecentraliseerde karakter van blockchain-netwerken veel veiliger dan gecentraliseerde structuren als het gaat om een gebied dat zo gevoelig is als mens-machine-interactie.

Op het gebied van onderwijs en opleiden zal blockchain met name worden gebruikt voor het vastleggen en toegankelijk maken van certificaten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord