Werkplek leren en performance support: houd het eenvoudig #oeb12

Ik mocht vandaag tijdens de Online Educa Berlijn ook een sessie voorzitten. In deze sessie stond werkplekleren en performance support centraal. 'Keep It Simple and Stupid', zo luidde de conclusie.

Performance support heeft een lange geschiedenis. Erin Gal van de universiteit van Tel Aviv ging in op de opkomst van performance support systems. Er zijn tal van externe, aparte, systemen die werknemers ondersteunen bij hun werk. Er zijn ook intrinsieke performance support systemen (geïntegreerd binnen applicaties). Performance support systemen hebben veel potentie voor organisaties (o.a. goedkoper maken van leren). Maar…de implementatie ervan is erg complex. Slechts 23% van de Amerikaanse bedrijven gebruikt een dergelijk systeem.

Erin was verantwoordelijk voor performance support binnen een bank. Hij is gaan werken voor de universiteit, en is toen met collega's via scenario's gaan onderzoeken hoe het komt dat de beloften van performance support vaak niet worden waargemaakt.

Men heeft gekeken naar effecten op performance en effecten op real-time learning. Medewerkers die een intrinsiek systeem gebruiken, boeken betere resultaten dan medewerkers die een extern systeem gebruiken. Nieuwe mensen die via dat systeem leren zijn zich vaak niet zeker van dat zij daadwerkelijk hebben geleerd. Ervaren gebruikers voelen zich wel overtuigd van het geleerde. Maar men besteedt bij externe systemen veel tijd om informatie te vinden.

Externe performance support is vaak erg gedreven door vaardigheden, en op het kunnen toepassen van kennis. Performance support is volgens Eran geen vervanging voor leren. Je zou het wel meer moeten integreren in leren.

Eran heeft ook ontdekt dat medewerkers over het algemeen een positieve houding hebben ten aanzien van deze systemen. Dat is belangrijk voor de adoptie. Je moet wel aandacht blijven besteden aan het gebruik van het systeem en aan de positieve attitude. Zijn bank had bijvoorbeeld een duur en complex systeem aangeschaft waardoor dit moeizaam werd geaccepteerd.

Keith Quinn van de Schotse sociale dienst heeft onderzoek gedaan naar de effecten van traditioneel leren en werkplek leren. De traditionele manier van leren is vaak niet erg effectief. Als mensen elke dag even kunnen oefenen wat zij hebben geleerd, dan beklijft dat beter. Zij hebben via een Sony PSP mensen laten leren in de context. Dit is een goedkoper platform dan een smartphone. Je kunt hierop o.a. augmented reality toepassen zodat de werkomgeving gebruikt kan worden voor leren.

Zij hebben deze manier van werken toegepast op een cursus over omgaan met agressie. Eén groep kreeg een klassikale training van een dag, de andere groep kreeg een playstation een week te leen.

De PSP- methode bleek veel effectiever dan de traditionele manier van leren. Het geleerde bleek ook veel beter te blijven hangen. De meeste medewerkers vonden dit ook een leuke manier van leren. Bovendien hoefden lerenden niet meer te reizen.

Volgens Keith zijn er vier belangrijke vragen voor succes:

  • Wie zijn je lerenden?
  • Wat is de aard van je leren? Wat wil je dat geleerd wordt?
  • Wat zijn belemmeringen en prikkels? Welke technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt?
  • Kan technologie daadwerkelijk leren faciliteren? Als dat niet mogelijk is, gebruik het dan niet.

Ze maken nu bijvoorbeeld veel gebruik van web apps en tablets voor leren.

 

Andreas Hörfurter van Common Sense consultants ging in op mobiel leren over klimaatverandering voor beslissers binnen de overheid (wereldbank). Een belangrijke vraag is wat maakt dat beslissers leren? Die vraag is volgens Andreas belangrijker dan wat leerdoelen zijn. Hoe kun je beslissers met leren faciliteren? Tijd is voor beslissers een belangrijk concept. E-learning kost hen vaak te tijdsintensief. Zij hoeven ook geen details te weten, alleen de grote lijn, het concept. Beslissers willen ook niet geassocieerd worden met formeel leren. Dan hebben zij het idee dat zij een tekort ervaren. Beslissers leren veel informeel.

 

Andreas heeft daarom microlearning ontwikkeld -5 tot 10 minuten- dat gebruikt kan worden met mobiele apparaten (altijd en overal). Een uitdaging is de noodzaak van platformonafhankelijkheid. Mede daarom heeft men geen apps gebruikt, maar browser-based content. De oplossing kan nu analyseren welk apparaat gebruikt wordt door eindgebruikers, en presenteert op basis daarvan het passende stylesheet. Bandbreedte is in veel landen ook vaak nog een issue.

 

De content (mobile executive summaries) was er ook op gericht op het onmiddellijk toepassen. Zij kunnen vanuit de inhoud meer details krijgen of het delen met hun medewerkers zodat zij zich in de materie kunnen verdiepen. Een snel overzicht van de inhoud is ook essentieel.

 

Alle drie de sprekers focusten op het belang van eenvoudige, maar krachtige technologie voor performance support en werkplek leren. Dat bevordert de toepassing van deze manier van leren.

 

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.