Wordt engagement bij leren beïnvloed door ‘fun’?

‘Plezier’ wordt vaak gezien als een belangrijke voorwaarde om mensen gemotiveerd te houden  te leren. Nu is er niets mis met plezier. Toch vraag ik me af of ‘fun’ wel zo belangrijk is om bijvoorbeeld uitval uit een online cursus te voorkomen.

fun
Foto: Ramdlon, Pixabay

Het valt me vaak op dat tijdens bijeenkomsten over ‘technology enhanced learning’ het belang van ‘fun’ wordt benadrukt. Mensen doelen dan op het feit dat leren een behoorlijke dosis ‘vermaak’ of ‘spanning’ zou moeten hebben. Daarbij wordt vaak verwezen naar goede games die spelers blijven boeien.

In dit verband is ‘engagement’ een belangrijk begrip. In Defining Student Engagement stellen Rick Axelson en Arend Flick (2011) dat student engagement veelal betrekking heeft op de kwantiteit en kwaliteit van de fysieke en psychologische energie die lerenden investeren in de schoolervaring. Het gaat dus in feite om hard werken en effectieve leerstrategieën toepassen.

In de Verenigde Staten is veel aandacht voor student engagement. Jaarlijks doet men daar landelijk onderzoek naar. Daaruit blijkt dat student engagement in de loop van de schoolloopbaan dramatisch afneemt.

Bij onderzoek naar student engagement wordt met name gekeken naar gedrag zoals de tijdsbesteding aan huiswerk, het contact tussen docenten en lerenden of participatie in samenwerkend leren. Het kan echter zijn dat lerenden betrokken zijn, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is (of omgekeerd).

Student engagement heeft cognitieve, gedrags- en emotionele aspecten. Persoonlijke factoren, persoonlijkheidskenmerken, de omgeving, maar ook het curriculum en didactiek beïnvloeden student engagement.

Als het gaat om curriculum en didactiek, dan kom je ‘fun’ eigenlijk nooit tegen in artikelen als belangrijke beïnvloeder. Relevante factoren zijn wel:

  • Het gebruik van interessante, voldoende uitdagende en realistische problemen.
  • Een duidelijke relatie tussen leerinhouden en de rationale (waarom men leert).
  • Het kunnen toepassen van het geleerde. Formatieve toetsen -mits goed uitgevoerd- zijn bijvoorbeeld ook van invloed op student engagement.
  • Heldere verwachtingen en een duidelijke structuur.
  • Het kunnen zien van je progressie.
  • Het gebruik van feedback.

Deze elementen zie je terug in serious games, en ook binnen goede online modules. Maar m.i. is dat wat anders dan ‘fun’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord