Veronderstelde voordelen en voorbeelden van virtual reality voor leren, opleiden en onderwijs

De bijdrage 6 Inventive Examples of VR in Education gaat in op de verwachte groei van virtual reality. De auteur vat vijf (veronderstelde) voordelen samen en beschrijft zes voordelen. Lees mijn samenvatting en commentaar. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Ontwikkeltijd als kritische succesfactor voor de succesvolle invoering van blended learning

MBO-instellingen, hogescholen en universiteiten ontvangen de komende jaren 560 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds voor het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs. In dit programma wordt onder meer terecht veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van docenten. Aan één kritische succesfactor voor de invoering van blended learning schenkt het programma m.i. echter weinig

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

De beweegredenen van lerenden om te participeren in informele, virtuele, activiteiten

Tijdens de Corona-pandemie is heel duidelijk geworden hoe belangrijk de ontmoetingsfunctie van onderwijsinstellingen is. Is het mogelijk om deze ontmoetingsfunctie online vorm te geven? Waarom kiezen lerenden er wel of niet voor om deel te nemen aan spontane en informele online interacties en andere schoolbrede evenementen? This content is published

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Zijn Zoom-overleggen minder geschikt voor innovaties?

Persoonlijke ontmoetingen leveren meer en meer vernieuwende ideeën op dan videoconferenties. Dat concluderen onderzoekers van de Columbia University en Stanford op basis van twee studies. Mogelijk lenen ‘Zoom-overleggen’ zich daarom minder goed voor bepaalde werkzaamheden en leersituaties. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Vier tekenen die erop wijzen dat online leren een blijvertje zal blijken te zijn (met mijn commentaar hierop)

Er wordt al vele jaren voorspeld dat digitalisering zal leiden tot transformatie van het onderwijs. Die voorspelling is tot nu toe niet uitgekomen. Maar volgens Luyen Chou gaat het nu toch echt gebeuren. Hij ziet daar vier voortekenen van, die ik voorzie van commentaar. This content is published under the

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe belangrijk is uniformiteit en structuur van de opbouw van een leereenheid binnen een digitale leeromgeving?

In deze blogpost betoog ik dat uniformiteit en structuur van de opbouw van een leereenheid binnen een digitale leeromgeving zeer belangrijk zijn. Ik illustreer ook aan de hand van een voorbeeld hoe je een dergelijke uniformiteit en structuur kunt aanbrengen. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder