Van generatieve AI naar agentgebaseerde AI

Sinds eind november 2022 besteden we veel aandacht aan generatieve AI. Volgens SiliconAngle/The Cube komen we langzamerhand in een nieuwe fase van de AI-ontwikkeling terecht. Dat is de fase van ‘agentic AI‘ (agentgebaseerde AI). Ik verken daarbij ook beknopt de mogelijke gevolgen voor leren, opleiden en onderwijs. This content is

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Microcredentials en open badges: verschillen en voordelen

Een leven lang ontwikkelen is aan verandering onderhevig. Nieuwe benaderingen zijn dan gebaseerd op het erkennen van specifieke vaardigheden en ervaringen. Mede dankzij digitalisering zijn microcertificaten en open badges in opkomst die lerenden volgens Brittany Gooding alternatieve manieren bieden om hun capaciteiten zichtbaar te maken. Beide concepten verschillen volgens haar

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Meest recente innovaties op het gebied van generatieve AI leiden waarschijnlijk tot nog meer aanpassingen van het onderwijs

Volgens Jeffrey R. Young van EdSurge leiden de meest recente veranderingen van generatieve AI-toepassingen ertoe dat docenten nog kritischer moeten kijken naar het aanpassen van opdrachten en manieren van lesgeven. Zijn bijdrage bevat m.i. twee interessante spanningsvelden. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Summa’s digitale leer- en werkomgeving voor het faciliteren van meer flexibel onderwijs

Sinds 1990 werk ik binnen of voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Al die tijd is er binnen het mbo gesproken over het realiseren van meer flexibel onderwijs. Op 27 juni 2024 nam ik deel aan een webinar waarin medewerkers van het Summa College uit Eindhoven vertelden hoe zij flexibel onderwijs

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Impressie AI in onderwijs: samen werken aan slimme technologie

Verleden week is het eerste magazine van het Nationale OnderwijsLab AI (NOLAI) over AI in onderwijs verschenen. In dit referentiekader van bijna honderd pagina’s blikt NOLAI terug op wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt hebben. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Zijn criteria voor het evalueren van websites ook relevant voor het evalueren van AI-content?

De Dalhousie University heeft een raamwerk ontwikkeld voor de evaluatie van websites, dat zich richt op zes kernaspecten die belangrijk zijn voor het bepalen van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een website. Med Kharbach vat deze criteria samen. Kunnen deze criteria ook worden gebruikt voor de evaluatie van content die

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Kanttekeningen bij bijles als schimmige onderwijssector (en de mogelijke invloed van generatieve AI hierop)?

In de afgelopen jaren is de particuliere bijlessector explosief gegroeid. Volgens schattingen is deze markt wereldwijd zo’n 100 miljard dollar waard, met een verwachte jaarlijkse groei van bijna 10%. Mohan Dhall, CEO van de Australian Tutoring Association, waarschuwt voor de schaduwkanten van deze ontwikkeling. En wat zal de invloed van

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Nuances in het debat over smartphones en jongeren

Afgelopen weekend stond in de Volkskrant een interview met Jonathan Haidt, auteur van The Anxious Generation oftewel Generatie Angststoornis. Volgens Haidt maken sociale media jongeren massaal onzeker en ongelukkig. Hij pleit voor het stoppen van de “herbedrading van de jeugd” en voor het gebruik van sociale media vanaf 16 jaar.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Waarom chatbots niet veelbelovend zijn voor generatieve AI voor leren, opleiden en onderwijs (of toch?)

In zijn artikel “Dead-end Chatbots: Why Chatbots Aren’t the Future of Generative AI in Education” schrijft Leon Furze dat chatbots beperkte toepassingen hebben en dat andere vormen van generatieve AI meer belovend zijn voor educatieve doeleinden. Ik ben het maar deels met hem eens. This content is published under the

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Asynchroon online leren meer ‘menselijk’ maken

Lerenden ervaren met name asynchroon online leren vaak als onpersoonlijk en ‘eenzaam’. Dat draagt vaak bij aan voortijdig stoppen met leren. Volgens dr. Brandolyn Jones kun je asynchroon online leren meer ‘humaniseren’. Een enquête speelt daarbij een voorname rol. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder