Meten we met learning analytics wel wat we moeten meten?

We gebruiken binnen onderwijs en opleidingen in toenemende mate data ter verbetering van het leren en de omgeving waarin het leren plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt de druk vanuit de samenleving op onderwijs en opleidingen groter om juist meer aandacht te besteden aan vaardigheden die lastig met behulp van data te meten

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Zullen we stoppen met de term “data-driven” onderwijs?

In gesprekken en en artikelen over learning analytics en artificiële intelligentie (AI) valt regelmatig de term “data-driven” onderwijs. In deze bijdrage betoog ik waarom we volgens mij het beste maar kunnen stoppen met deze term te gebruiken. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Toenemend belang van ‘microlearning’ bij werkplek leren

De Coronacrisis heeft ook bijgedragen aan veranderingen op het gebied van werkplek leren. Er wordt nu meer geïnvesteerd in een leven lang ontwikkelen. Tegelijkertijd verandert de aard van professionele ontwikkeling. Dat heeft gevolgen voor aanbieders op de markt post-initieel onderwijs en opleiden. This content is published under the Attribution 3.0

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Een nieuwe culturele revolutie in China (nu op het gebied van technologie)?

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vond in China de Culturele Revolutie plaats. Deze campagne heeft miljoenen Chinezen het leven gekost. Volgens Donald Clark vindt op dit moment weer een soort culturele revolutie plaats, maar nu op het gebied van nieuwe technologie. This content is published

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder