Betrokkenheid van online lerenden krijgen en vasthouden

Melinda McGuire beschrijft in The First 15 Seconds: How to Hook Your Online Students and Keep Them Engaged hoe docenten in slechts 8 tot 15 seconden de basis kunnen leggen voor een positieve leeromgeving voor online studenten en het bevorderen van betrokkenheid. This content is published under the Attribution 3.0

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

De verborgen kosten van efficiëntie winst van het gebruik van AI bij beoordelen en evalueren

AI-Assisted Grading: A Leap Forward or a Step Back? van Pascal Vallet is een kritische beschouwing van het gebruik van AI-tools bij het beoordelen van lerenden. De auteur kraakt terecht enkele kritische noten. Toch deel ik zijn mening niet voor 100%. This content is published under the Attribution 3.0 Unported

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Tips voor het efficiënt ontwikkelen van microlearning

‘Microlearning’ betreft online leereenheden die bestaan uit hapklare brokken leerinhoud van beperkte omvang die in korte tijd te bestuderen zijn, en die gericht zijn op het uitvoeren van een specifieke taak of betrekking hebben op een specifiek onderwerp. De bijdrage Rapid eLearning for Impressive Microlearning — 10 Best Practices bevat

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

ChatGPT voor feedback en de mogelijke impact op sociale interacties (twee onderzoeken)

In deze blogpost bespreek ik twee onderzoeken over het gebruik van ChatGPT voor leren. Het eerste onderzoek kijkt naar de mogelijke gevolgen van het gebruik van toepassingen zoals ChatGPT op sociale interacties. Het tweede onderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van feedback die door ChatGPT wordt gegenereerd. Ik plaats aan

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoeveel CO2 stoot jij uit met je internetgedrag?

We gebruiken met z’n allen massaal tal van internettoepassingen. Het gebruik hiervan kost veel energie. Volgens Amanda Verdonk van NEMO Kennislink droeg internetgebruik in 2019 voor 3,7% bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Dankzij het toenemend gebruik van (generatieve) AI zal deze uitstoot fors toenemen. Daar is gelukkig wel wat aan

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Open education: trends en toekomstige ontwikkelingen

Volgens Amanda Coolidge van het Canadese BCCampus heeft open education te maken met mondiale ontwikkelingen zoals het democratiseren van kennis, het slechten van toetredingsbarrières en het omarmen van innovatieve didactische benaderingen. Zij signaleert vier trends op het gebied van open education. This content is published under the Attribution 3.0 Unported

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder