Zijn Zoom-overleggen minder geschikt voor innovaties?

Persoonlijke ontmoetingen leveren meer en meer vernieuwende ideeën op dan videoconferenties. Dat concluderen onderzoekers van de Columbia University en Stanford op basis van twee studies. Mogelijk lenen ‘Zoom-overleggen’ zich daarom minder goed voor bepaalde werkzaamheden en leersituaties. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Vier tekenen die erop wijzen dat online leren een blijvertje zal blijken te zijn (met mijn commentaar hierop)

Er wordt al vele jaren voorspeld dat digitalisering zal leiden tot transformatie van het onderwijs. Die voorspelling is tot nu toe niet uitgekomen. Maar volgens Luyen Chou gaat het nu toch echt gebeuren. Hij ziet daar vier voortekenen van, die ik voorzie van commentaar. This content is published under the

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe belangrijk is uniformiteit en structuur van de opbouw van een leereenheid binnen een digitale leeromgeving?

In deze blogpost betoog ik dat uniformiteit en structuur van de opbouw van een leereenheid binnen een digitale leeromgeving zeer belangrijk zijn. Ik illustreer ook aan de hand van een voorbeeld hoe je een dergelijke uniformiteit en structuur kunt aanbrengen. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

AI verandert de manier waarop we interacteren met computers, hetgeen leidt tot nieuwe keuzemogelijkheden en risico’s

AI zal lerenden en docenten in staat stellen op meer natuurlijke wijze te interacteren met computers. Gebruikers zullen het moeilijk vinden om een balans te vinden tussen de aantrekkelijkheid van natuurlijke interactie en de potentiële risico’s. Beleid moet daarbij helpen. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe een onderwijsinstelling het eigen leermanagementsysteem gebruikt voor professionalisering van medewerkers

Onderwijsinstellingen gebruiken een leermanagementsysteem voor het versterken van klassikaal onderwijs, voor het faciliteren van blended learning en ook voor het aanbieden van volledig online leren. Willem van Dinther laat zien hoe je het LMS ook kunt gebruiken voor een academie per team van het Summa College. This content is published

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe leertechnologie didactiek kan ondersteunen (voorbeelden)

Als docent/opleider zou je m.i. in staat moeten zijn didactische eigenschappen van leertechnologie te beoordelen: welke didactiek kan ik toepassen met behulp van leertechnologie X? Stelt leertechnologie X mij zelfs in staat om leeractiviteiten te faciliteren die normaliter niet of nauwelijks mogelijk zijn? This content is published under the Attribution

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Impressie 2022 EDUCAUSE Horizon Report ® (trendrapport)

De Educause heeft weer een editie van het Horizon Report ® gepubliceerd met een beschrijving van belangrijke trends, “Key Technologies and Practices“, mogelijke toekomstige scenario’s voor het (hoger) onderwijs en essays die ingaan op mogelijke implicaties. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder