Schermtijd zegt inderdaad te weinig over je smartphone gedrag, maar…

Volgens onderzoek van de Radboud Universiteit moeten we specifieker kijken naar wát mensen met hun smartphone doen, en mogen we smartphones niet bestempelen “als de boosdoener achter tal van mentale en fysieke kwalen, van eenzaamheid tot verveling tot verslaving”. De onderzoekers gaan volgens mij echter voorbij aan één belangrijk bezwaar

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Bodycams voor docenten. De volgende stap op het gebied van online surveilleren binnen het onderwijs?

In de Verenigde Staten heeft een conservatieve denktank ervoor gepleit om docenten uit te rusten met bodycams om te voorkomen dat docenten critical race theory doceren. Een belachelijk idee? Zeker. Sidney Fussell van Wired illustreert echter dat scholen al vergeven zijn van technologie die gebruik wordt voor surveilleren. This content

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Live chat kan deelnemers aan online en blended leren ondersteunen bij het zoeken van hulp

Het is belangrijk dat lerenden hun eigen leren kunnen reguleren. Het zoeken van hulp is daarbij een belangrijke zelfregulerende vaardigheid. Met name volledig online leren doet een groot beroep op zelfregulering. En juist daarbij beschikken lerenden over het algemeen over minder mogelijkheden om ‘real time‘ hulp te krijgen. Jaclyn Broadbent

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Hoe kun je de betrokkenheid van lerenden bij synchroon online leren vergroten?

Neria Sebastien benadrukt in Increasing Student Engagement During Synchronous Online Classes het belang van ‘engagement’ (betrokkenheid) en beschrijft verschillende strategieën die kunnen helpen om deze betrokkenheid bij live, synchroon, online leren te vergroten. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Laat lerenden online ideeën delen in plaats van zichzelf voor te stellen

Bij online cursussen starten we vaak met online kennismaking. Het achterliggende idee is dat lerenden gemakkelijker met elkaar online interacteren als men elkaar een beetje kent. Recent onderzoek laat zien dat je betrokkenheid eerder bevordert als je lerenden vraagt ideeën over de inhoud van de cursus te delen. This content

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder