Gratis webinar tien feiten en fabels over online leren (en jij kunt erbij zijn)

Op donderdagmiddag 30 juni aanstaande verzorg ik op verzoek van de GGZ Ecademy een webinar over mijn top 10 feiten en fabels over online leren. Dit webinar is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. Je moet je wel aanmelden. This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Enkele opmerkingen bij de keynote van Dirk Van Damme tijdens de EPIC

Van 30 mei tot en met 1 juni 2022 vond in Rotterdam de Educational Pioneers and Innovators Conference (EPIC) plaats. Eén van de keynotesprekers was Dirk Van Damme. In zijn inleiding wees hij op de verwevenheid van digitalisering met andere belangrijke ontwikkelingen. Ik wil een aantal opmerkingen plaatsen bij zijn

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Tijd en professionalisering essentieel voor de adoptie van leertechnologie

Leertechnologie heeft de potentie om vraagstukken waarmee docenten te maken hebben aan te pakken, en het leren van lerenden te ondersteunen. Toch wordt deze potentie vaak niet voldoende benut. De bijdrage Teachers Require Training and Time to use Educational Technology vat aan de hand van een aantal onderzoeken en opiniërende

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Slimmere chatbots kunnen de efficiëntie van het onderwijs verbeteren

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot een toegenomen gebruik van chatbots. De ervaringen hiermee zijn echter niet altijd positief. Chatbots worden volgens Mary Frances Coryell echter slimmer en krachtiger waardoor zij de efficiëntie van bepaalde routinematige processen binnen onderwijsinstellingen kunnen helpen verbeteren. This content is published under the Attribution 3.0

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Zeven manieren waarop je de invoering van nieuwe leertechnologie bijna kunt verpesten

Jonathan Shaw van Coventry University en Talia Kolodny van Engageli beschrijven in 7 Ways to (Almost) Ruin Your Ed Tech Implementation de geleerde lessen van de invoering van Engageli als een nieuwe leertechnologie. Welke zeven misstappen heeft Coventry University in het begin van het proces van invoering van nieuwe technologie

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Stand van zaken artificiële intelligentie in het hoger onderwijs

Het Britse JISC heeft een rapport geschreven (pdf) over de stand van zaken met betrekking tot  artificiële, kunstmatige, intelligentie (AI) in het hoger onderwijs. Dit rapport schetst volgens de samenstellers een overzicht van de typen AI-toepassingen die vandaag in het onderwijs beschikbaar zijn, verschaft inzicht in huidige en aankomende gebruikssituaties,

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder