De waarde van e-learning #elzrg12

Heeft e-learning waarde? Wegen de opbrengsten op tegen de kosten? Op deze vraag ging Jane Massy in tijdens het congres e-learning in de zorg.

Massy was helaas fysiek niet aanwezig, en verzorgde haar keynote via video. Zij stond stil bij drie aspecten:

  1. Wat is de impact-outcomes die je nastreeft met e-learning?
  2. Wat zijn totale uitkomsten van e-learning?
  3. Hoe kan ICT helpen om de investeringen te monitoren?

Mensen houden vaak niet van evalueren. Start vooraf met na te gaan wat je wilt evalueren. Data kunnen namelijk leiden tot betere beslissingen. De gezondheidszorg is evidence-based, dus je moet ook transparant zijn over de evaluatiedata. De participanten moeten ook baat hebben bij de evaluatie-uitkomsten.

Zij gaat daarbij uit van de keten van impact:

  • Betrokkenheid genereren bij e-learning. Lerenden, beslissers en opleiders moeten overtuigd zijn van het nut van e-learning. Bijvoorbeeld om incidenten te reduceren.
  • Leren.
  • Gedragsverandering.
  • Impact op organisatie. Bijvoorbeeld serieuze incidenten reduceren.
  • Resultaten monitoren.
  • Kosten vergelijken.

Impact outcomes worden vaak op organisatorisch niveau geformuleerd. Kostenreductie van leren en ontwikkelen is daar een voorbeeld van. Kostenreductie is slechts één aspect van impact outcomes. Het gaat ook om kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld het reduceren van het aantal incidenten. Je moet dus vooraf in kaart brengen hoeveel incidenten er gebeuren. Zonder dat kun je namelijk nooit de waarde van e-learning bepalen. Betere patiënttevredenheid is ook zo’n voorbeeld. Of het reduceren van ziekteverzuim.

Wat zijn andere uitkomsten die je wilt meten? Bijvoorbeeld grote betrokkenheid van medewerkers, leren, persoonlijke performance en individuele impact.

Hoe meet je dat? Er zijn bijvoorbeeld elektronische performance die in kaart brengen hoe tevreden een medewerker is, en hoe hij of zij presteert. Daarnaast beschik je natuurlijk over veel gegevens over prestaties van de organisatie. Die kun je betrekken bij je evaluatie. Het meest lastige is bijvoorbeeld het meten van gedragsverandering en performance. We geven medewerkers echter vaak nauwelijke elektronische performance tools.

In online content zou meteen rekening gehouden moeten worden met het assessment van het leren.

Massy benadrukte het belang van het hanteren van regels. Zij sloot af met het benadrukken van het afzetten van full costs tegenover impact-outcomes. Dat bepaalt de waarde van e-learning.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: