De omgang met AI in de klas

Gisteravond heb ik een webinar verzorgd voor studenten van de postgraduaat Onderwijstechnoloog van de Vlaamse Hogeschool UCLL. Het onderwerp: het gebruik van (generatieve) AI binnen het onderwijs. Verder deel ik weer bijna zestig links over generatieve AI via deze bijdrage.

De doelgroep van deze opleiding bestaat uit (toekomstige) ‘pedagogische ICT-coördinatoren’ voornamelijk uit het primair en voortgezet onderwijs, maar ook uit het volwassenenonderwijs. Mijn oud-collega en docent van de opleiding Steven Verjans had mij gevraagd met name in te gaan op het gebruik generatieve AI in het onderwijs en bouwstenen van een effectieve didactiek, en op het gebruik van generatieve AI bij ondersteunende werkzaamheden (zoals het beantwoorden van email, maken van advance organizers, samenvattingen, toetsvragen).

Ik heb de deelnemers thuis via Mentimeter enkele vragen laten beantwoorden om zicht te krijgen op hun ervaring met generatieve AI. Deelnemers hadden met name ervaring met de gratis versie van ChatGPT. Best een grote groep typeerde ChatGPT overigens ten onrechte als een nieuw soort zoekmachine (ChatGPT voorspelt echter het meest waarschijnlijke antwoord onder meer op basis van de trainingsdata). Verder viel op dat bij de organisaties van het overgrote deel van de deelnemers er geen of onduidelijke afspraken zijn over het gebruik van generatieve AI.

Na een korte introductie van (generatieve), heb ik gevraagd hoe de aanwezigen denken over generatieve AI en onderwijs? Verder ben ik ook ingegaan, mede aan de hand van een oefening, op het gebruik van prompts en op de GPT’s van ChatGPT.

Daarna zijn we stil blijven staan bij verschillende taken waarbij generatieve AI een rol spelen. Zie ook Over de relatie tussen lerenden en generatieve AI. Ik heb daarbij gewezen op enkele zwakke kanten van generatieve AI (o.a. vooroordelen), maar ook op het gegeven dat de kracht van deze toepassingen toeneemt.

Taken die je uit kunt voeren, zijn:

 • Taalgerelateerde taken (zoals emails schrijven, samenvattingen maken, memo’s schrijven).
 • Data analyse, patroonherkenning, voorspellingen (Excel-bestanden en grafieken interpreteren, etc).
 • Interactie met gebruikers (feedback, gesprekken voeren, vragen beantwoorden, interview met een historisch figuur, enzovoorts).
 • Creatieve taken (bijvoorbeeld brainstormen, en afbeeldingen maken).

Ik heb onder meer de aanwezigen de volgende prompt laten bewerken, en laten plaatsen in de chat van MS Teams:

Jij bent een erkend expert op het gebied van ……. Je staat bekend om je vermogen om het meest gedetailleerde inzicht te presenteren aan een breed publiek dat door iedereen begrepen kan worden. Een …… vraagt of jij uitleg kunt geven over…. Schrijf een artikel van maximaal 300 woorden waarin je uitleg geeft over…..Schrijf in het Nederlands. Houd rekening met culturele en taalkundige eigenheden van Nederland zoals directheid, en een pragmatische, nuchtere en realistische toon. Zorg ervoor dat de uitleg logisch, eenvoudig en goed gestructureerd is en vermijd oppervlakkig schrijven, en algemeenheden. De stijl moet informatief, eenvoudig, goed gestructureerd en boeiend zijn, met een sterke focus op het uitleggen van complexe concepten in toegankelijke taal.


Vervolgens heb ik een aantal van de prompts ingevoerd in ChatGPT. De deelnemers waren tevreden over de antwoorden. We hebben ook gekeken naar het nadrukkelijke verschil tussen de gratis en betaalde versie van ChatGPT.

Aan de hand van een aantal bouwstenen voor didactiek, heb ik laten zien hoe je ChatGPT cs kunt gebruiken in het onderwijs. Bijvoorbeeld voor een opdracht waarbij je lerenden een tekst, gegenereerd door generatieve AI, laat controleren aan de hand van de inhoud van een door de docent geselecteerde video. Zie ook: Hoe je ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini of Claude kunt gebruiken binnen het geschiedenisonderwijs. Een ander voorbeeld is het gebruik van deze toepassingen voor het voeren van een Socratisch gesprek.

Ook ben ik ingegaan op belangrijke aandachtspunten, en op het functioneren van een AI Advisory Board voor het formuleren van richtlijnen over het gebruik van generatieve AI in het onderwijs.

Hieronder vind je mijn slides:

Andere bronnen over generatieve AI

 1. Co-Intelligence: Living and Working with AI
 2. Action Plan for building a better education system
 3. Biggest misconceptions about AI (includes that cheating will increase
 4. How AI chatbots respond when asked for the latest news
 5. College announces groundbreaking Generative AI Policy crafted by students
 6. Where Generative AI Meets Human Rights
 7. AI Act is done. Here’ what will and won’t change
 8. Art of being human in the age of AI
 9. GPT-5 and Llama 3 Set to Revolutionize Complex Task Performance
 10. Meta’s Open Source Llama 3 Nipping at OpenAI’s Heels
 11. Google Thinks It Can Cash on Generative AI. Microsoft Already Has
 12. AI for Professional Development
 13. 5 Things About Using AI for Writing
 14. Growing Need for Generative AI Strategy
 15. Using Student Data to Bridge the AI Divide
 16. Creating a Culture Around AI
 17. AI’s Impact on Environment – free download for education
 18. 10 Tested ChatGPT prompts for Teachers in 2024
 19. A.I. Has a Measurement Problem
 20. AI Can Transform the Classroom Just Like the Calculator
 21. AI has taken over education technology. What’s next
 22. AI won’t replace us: it needs humans more than we need AI
 23. Survey: Higher Ed Institutions Not Ready for Generative AI
 24. Artificial intelligence competence frameworks for educators
 25. ChatGPT does not rule over how we teach
 26. Generative AI In Learning: How Can It Help?
 27. Ditch the Idea of Edtech Disruption. But What Comes Next?
 28. How Google’s New AI Can Change Teaching
 29. Generative AI for Educators by Google
 30. Generative AI in Education: Another Mindless Mistake?
 31. Bloom’s Taxonomy AI prompts for lesson design
 32. The trouble with Bloom’s taxonomy in an age of AI
 33. A pilot implementation of GenAI supported assessment
 34. 10 powerful ways to use custom chatbots in the classroom
 35. Don’t Make This Mistake When Teaching AI Literacy
 36. Teachers Know: Playing With Fire When Using Tech in Classroom
 37. 5 obstacles AI can help schools overcome
 38. European Digital Competence Framework for Educators
 39. Digital literacy and the use of AI in education
 40. Unions Seeking Formal AI Guidelines
 41. Do ChatGPT-Style AI ChatBots Help Students Learn?
 42. Teachers Aren’t ‘Silicon Valley’s Lackeys’
 43. Teaching Skills are Durable Skills with AI
 44. Integrating ChatGPT Into Your eLearning Environment
 45. The hidden risk of letting AI decide
 46. AI Detection Won’t Solve Cheating
 47. ChatGPT cheating focus ‘panicked students’
 48. AI tools undermining our own eyes and ears
 49. Erkennen ob ein Text von ChatGPT erstellt wurde
 50. Cheating, and Assessment in the Age of AI
 51. Energy-hungry AI is eating the planet
 52. New Data How Many Students Using AI to Cheat
 53. What Is The Significance Of AI Consulting Growing?
 54. Does Microsoft framework mean: Goodbye, developers?
 55. How higher ed can meet workforce needs
 56. Can Universities Close the Skills Gap in Industry 4.0?
 57. Teaching Students How to Use AI Makes Them Employable
 58. Is L&D being flipped?
 59. Generative AI In L&D: How Can AI Help In Learning?

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *