Didactische benaderingen en (t)e-learning (#in)

Deze literatuurstudie over didactische benaderingen en (t)e-learning van Graham Attwell en Jenny Hughes staat ook al erg lang in mijn 'Read it Later'-lijst. Graham schrijft hierover o.a.

The review was designed to ensure the qualifications are up to date and will support the development of the skills needed by the modern teacher, tutor or trainer.
However, we recognised that the gap in technology related skills required by teaching and learning professionals cannot be bridged by qualifications alone or by initial training and a programme of opportunities for continuing professional development (CPD) is also needed to enable people to remain up to date.

Het rapport gaat op een groot aantal aspecten in. Onder meer op de wijze waarop jongeren ICT gebruiken, op digitale geletterdheid, op didactische theorieën en op de impact van ICT op leren. De auteurs beschrijven ook enkele trends op het gebied van (t)e-learning, en zij gaan in op docentkwalificaties en professionalisering.

Ik heb vooral gekeken naar de didactische theorieën en naar de impact ervan op (t)e-learning. Daarbij valt op dat de auteurs vooral gekeken hebben naar opvattingen uit de 'constructivistische school' (als je hen kent, verbaast je dit overigens niet). Binnen dit kader bieden zij een overzicht van verschillende concepten, zoals de community of inquiry of het connectivisme. Helaas vormen deze concepten niet de kapstok voor dit hoofdstuk, maar beschrijven zij summier een groot aantal aspecten van constructivistische opvattingen over leren. Voorbeelden zijn:

  • Het concept van de community of practice (Wenger cs)
  • Het belang van discourse, samenwerking en metacognitie voor leren.
  • Bricolage: het creëren, remixen en delen van artefacten.

De aspecten zijn van een heel verschillende orde, waardoor het hoofdstuk m.i. minder samenhang heeft dan mogelijk was geweest. Ook mis ik bijvoorbeeld bij het onderdeel over scaffolding de opvattingen van Bruner.

Over de impact van ICT op leren schrijven de samenstellers onder andere

Surveys on impact have tended to attempt to quantify impact in terms of student outcomes: an almost impossible undertaking given the many different possible causal factors.

Er zijn betrekkelijk weinig onderzoeksgegevens bekend over de effecten van het gebruik van ICT op leren, schrijven de auteurs. Wel is duidelijk dat er een verband is tussen de expertise van docenten en de kwaliteit van het gebruik van ICT voor leren. Daarbij gaat het niet zo zeer om technische vaardigheden, maar vooral om technologisch-didactische expertise. Verder onderstreept het literatuuronderzoek het belang en de invloed van de context waarbinnen ICT voor leren wordt ingezet.

Ook dit hoofdstuk ontbeert m.i. een heldere en eenduidige structuur. Verder valt op dat de samenstellers met geen woord reppen over het TPACK-model. Terwijl hun bevindingen m.i. hierin prima in te plaatsen zijn.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: