Docenten en ICT kunnen lerenden controle geven over hun eigen leren

Lerenden zouden in toenemende mate controle en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leren (do it yourselves learning). Dat is vooral belangrijk in een tijd waarin mensen permanent moeten werken aan hun eigen ontwikkeling. Het bestaande onderwijs is helaas zo gereguleerd dat lerenden allesbehalve worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Toch is hier volgens Alan November wel wat aan te doen.

November meent dat meer zelfverantwoordelijkheid ook binnen het bestaande onderwijs kan worden bevorderd. Het geven van onmiddelijke feedback speelt daarbij volgens hem een belangrijke rol. Dit kan via technologie worden gefaciliteerd. Lerenden zouden verder vooral problemen moeten leren oplossen binnen communities. Hij stelt ook:

The benefit of technology is that is has opened the door on the scope of global problems that students can involve themselves with, making their problem solving skills immediately relevant and encouraging self-direction.

Lerenden zijn volgens hem van nature in staat om eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leren te nemen. Het onderwijssysteem ontmoedigt dit echter:

We might have robbed kids’ natural ability to take control of defining their own problems by spoon-feeding them little tiny problems one at a time, which ended up with students not being able to take the initiative to define their own

De bestaande hiërarchie binnen het onderwijs is in feite niet meer van deze tijd. In moderne arbeidsorganisaties moeten medewerkers immers ook eigen verantwoordelijkheid nemen, en niet alleen wachten tot dat een leidinggevenden hen opdrachten geeft.

November pleit ook voor een ‘one-room schoolhouse‘. Daarbinnen leren jongere lerenden ook van oudere lerenden. Die op hun beurt daar weer van leren. Lerenden zijn dan ook meer eigenaar van hun school. Technologie wordt gebruikt om met elkaar samen te werken en om authentieke situaties de school in te halen. Dankzij ICT kun je ook leerstof op maat aanbieden. Via wiki’s kunnen lerenden bijvoorbeeld ook zelf content creëren, samen met onderwijsgevenden.

Ik vind overigens dat twee belangrijke elementen in dit betoog ontbreken:

  • Om meer zelfverantwoordelijkheid te kunnen geven aan lerenden, zul je lerenden vooral moeten vertrouwen. Dat vereist een cultuuromslag.
  • Je moet voorkomen dat je lerenden te snel in het diepe gooit. Je moet hen dus geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid geven. Bovendien zul je daar in ook moeten differentiëren. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces is complex. Niet iedereen zal dat even gemakkelijk kunnen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: