Een digital learner identity voor een leven lang leren (#in)

Het paper Towards a Digital Learner Identity van Adriana Berlanga en Peter Sloep verkent de relevantie van een Digital Learner Identity voor een leven lang leren. De auteurs willen hiermee een alternatief formuleren voor de benadering waarbij gekeken wordt naar functieprofielen, daaraan gekoppelde bekwaamheden, competenties van medewerkers en de kloof tussen vereiste en aanwezige bekwaamheden.

De auteurs vinden deze benadering te beperkt omdat lerenden tal van talenten, ook via informeel leren, ontwikkelen. Daarom gebruiken zij het begrip Digital Learner Identity:

A Digital Learner Identity is an augmented user model that captures the traces lifelong learners leave in their digital, social and physical worlds, all combined in a single model.

Berlanga en Sloep gaan eerst uitgebreid in op de notie 'identiteit', die aan verandering onderhevig is doordat wij dankzij sociale media steeds vaker online 'sporen' achter laten, in interactie met anderen.

Dankzij learning analytics kun je dan diverse data over lerenden, uit diverse bronnen, verzamelen en analyseren. Daarbij is het van belang dat deze data teruggekoppeld worden naar de lerende zodat deze de data kan gebruiken. Bijvoorbeeld om in contact te komen met voor hen -vanuit het oogpunt van leren- relevante anderen (o.a. mensen met vergelijkbare leervragen). Daarnaast bieden deze data de lerende inzicht in de manier waarop sociale netwerken voor leren kunnen worden gebruikt.

De Digital Learner Identity is op dit moment nog behoorlijk conceptueel van aard. En het terrein van learning analytics staat nog in de kinderschoenen. Desondanks kunnen beiden veel potentie hebben voor leren in netwerken, en voor de erkenning van meer informele vormen van leren.

Referentie: Berlanga, A. J., & Sloep, P. B. (2011). Towards a Learner Digital Identity. Augmenting User Models with Real World Experiences Workshop (AUM). In conjunction with UMAP 2011. July, 15, 2011, Girona, Spain. (In press)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: