Gratis webinar Thijs Homan over organisatieverandering

Op 9 december 2013 verzorgt hoogleraar Thijs Homan een gratis webinar over “Het et-cetera principe, een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling”. Thijs Homan geniet brede bekendheid vanwege zijn uitgesproken visie op organisatieverandering. Het webinar vindt plaats van 13.00 uur tot 13.30 uur en is gratis bij te wonen via OpenU.

Thijs Homan

Foto: OU

OU-hoogleraar Thijs Homan heeft afgelopen dinsdag een keynote verzorgd tijdens E-learning en HRM in de Zorg. Volgens hem is een organisatieverandering gedoemd te mislukken, als zij niet samen met de medewerkers wordt uitgevoerd.

In zijn net verschenen boek ‘Het et-ceteraprincipe; een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling” gaat prof. dr. Thijs Homan in op het al dan niet vermeende nut van organisatieverandering ‘van bovenaf’ en verklaart waarom het resultaat meestal tegenvalt. Hij legt een relatie tussen de opvattingen over organiseren die veel leidinggevenden erop nahouden en de wijze waarop ze organisatieverandering aanpakken.

Kan het anders en beter? Volgens Thijs wel.

Om je hiervoor te kunnen inschrijven, moet je geregistreerd zijn in OpenU.

Meer informatie over het boek “Het et-cetera principe, een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling”?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: