Hoe om gaan met knellende kaders (#in #cvimc)

In de vierde workshopronde van de managememntconferentie van het Consortium voor Innovatie zijn Marcel Spoler en Els Klerks van Gilde Opleidingen ingegaan op de vraag hoe je als teammanager centrale kaders en afspraken hanteerbaar moet maken, als deze kaders en afspraken niet passend blijken te zijn bij jouw situatie.

Marcel en Els (beiden teammanagers) deden dat aan de hand van een realistische casus van een leerling die als gevolg van een "licht misdrijf"  niet meer welkom was bij de sector waar hij oorspronkelijk stond ingeschreven. De leerplichtige leerling is doorverwezen naar Gilde Praktijkopleidingen (GPO), de voorziening van Gilde Opleidingen voor risicoleerlingen. Het servicecentrum van Gilde Opleidingen is intern verdeeld over de vraag of de leerling plaatsbaar is. Er is een vermoeden van ODD en/of ADHD. En vanuit jeugdzorg, reclassering, RMC en de gemeente wordt druk uitgeoefend om de jongen te plaatsen. De betreffende groep zit overigens al vol. Wat moet gebeuren? (de casus met het krachtenveld vind je hier).

Deze casus werd behandeld aan de hand van het zogenaamde bijenkorf-spel.

De bijenkoningin (teammanager Els) worstelt met een probleem (de casus). Om hier meer zicht op te krijgen, consulteert ze haar werkbijen in de overlegruimte van de bijenkorf.

Stap 1
De bijenkoningin beschrijft haar probleem. De werkbijen luisteren.

Stap 2
De werkbijen zijn in 4 of 5 groepjes gegroepeerd. Elke groep formuleert 1 vraag waarmee ze het probleem van de koningin duidelijker wil krijgen. Het is de kunst om open (waardevrij) en geen suggestieve vragen te stellen. Het gaat er immers om dat het probleem van de koningin verhelderd wordt.
De vragen die gesteld werden hadden bijvoorbeeld te maken met de aard van het "lichte misdrijf" (een overval met geweld) en met het ambitieniveau van de 'koningin'.

Stap 3
De bijenkoningin beantwoordt de vragen. Er ontstaat geen discussie.

Stap 4
De koningin formuleert mogelijke oplossingen van het probleem. Deze oplossingen waren o.a.:
– Niet plaatsen
– Wel plaatsen
– Terug naar het Servicecentrum voor een uitgebreidere diagnose
– De beslissing aan het team laten

Stap 5
De koningin vraagt aan elke groep werkbijen een oplossing te beargumenteren. Deze werkbijen gaan in de eigen groep adviezen halen: adviezen, argumenten etc. die de oplossing bekrachtigen en die de oplossing ontkrachten. De bijenkoningin vliegt door de korf en legt haar oor te luister.

Stap 6
Uiteindelijk wordt de koningin geïnformeerd door de werkbijen. Iedere groep werkbijen formuleert 1 advies. Op grond van de informatie uit de bijenkorfwandelgangen en de  adviezen van de werkbijen neemt de koningin een besluit.
Twee groepen adviseerden om de leerling niet te plaatsen, de derde groep wilde nader advies van het Servicecentrum. Deze oplossing werd door teammanager Els overgenomen.

In werkelijkheid heeft het team de leerling wel geplaatst. Men is erg begaan met leerlingen, en vindt dat dezen een tweede kans behoren te krijgen. Vervolgens heeft de leerling -die het op school overigens naar tevredenheid deed- wederom een overval met geweld gepleegd. Hij zit nu weer in detentie.

De boodschap van Marcel en Els was ook dat, als kaders/regels knellen, je transparant moet zijn als je deze niet nakomt.

Ik vond het een leuke aanpak, die m.i. ook bruikbaar is om binnen schoolorganisaties zelf oplossingsgericht te werken.

IMG_0321

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: