Hoeveel tijd werken leerlingen in een ELO (#in)?

Het rapport Tijd voor kwaliteit (over de evaluatie van de zogenaamde 850 urennorm in het mbo) besteedt ook aandacht aan de tijd die leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs werken in een elektronische leeromgeving:

Contacten tussen docent en student verlopen deels via een virtuele leeromgeving. Gemiddeld maakt 59 procent van de mbo-studenten gebruik van een elektronische leeromgeving. De verschillen lopen daarbij uiteen van 65 procent in het eerste leerjaar tot 47 procent in het vierde. Gemiddeld wordt in het eerste leerjaar bijna vijf uur op school onder begeleiding van een docent gewerkt in een virtuele leeromgeving, in het vierde jaar gebeurt dat zo’n 2,5 uur per week. Afgezet tegen het totaal aantal uren begeleide onderwijstijd, is dit zo’n 20 procent.

Ik wil geen uitspraken doen over de vraag of dit veel of weinig is. Het gaat immers vooral om de kwaliteit van de leeractiviteiten. Ook al geldt volgens mij dat je pas goed leert met een ELO te werken, als je deze intensiever gebruikt.

Het citaat biedt in elk geval inzicht in de mate van gebruik. Uiteraard is het de vraag of men e-portfolio's, toetsapplicaties, (eventueel ingezette) social media, enzovoorts ook hiertoe rekent.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: