Leren in 3-D

De film Avatar is één van de voorbodes van een nieuwe ontwikkeling op het gebied van ICT in het onderwijs: 3-D video. Tijdens de BETT heb ik daar ook enkele voorbeelden van gezien. eSchool News heeft een tijdje geleden een special gepubliceerd over Learning in 3-D.


De technologie verbetert, de kosten worden minder. Daarmee wordt deze vorm van ICT meer toegankelijk voor het onderwijs. Dankzij 3-D kan leren aan authenticiteit winnen:


"As educators, we all too often are required out of
necessity to make students take three-dimensional concepts
and try to learn them in a two-dimensional perspective.
This disconnect creates a gap in learning between
those who naturally can map back to three
dimensions and those who can’t,” said Stan Silverman,
professor at the New York Institute of Technology’s
School of Education.

Ook kunnen lerenden via 3-D objecten manipuleren en in een gesimuleerde -maar levensechte- omgeving handelingen uitvoeren die in het 'echt' niet of nauwelijks mogelijk zijn. 

Het summiere rapport beschrijft diverse relevante begrippen, en hoe 3-D projectie werkt (een nogal technisch verhaal). Ook stelt de auteur dat de technologie al langer bestaat, maar dat 3-D video nu pas "mainstream" lijkt te worden (vergelijkbaar met augmented reality).


Het rapport geeft ook aan dat het momenteel nog ontbreekt aan voldoende educatieve 3-D content (kip-ei). Wel is er content beschikbaar, die niet voor het onderwijs is ontwikkeld, maar wel door het onderwijs kan worden gebruikt. Wat dat betreft is er een parallel te trekken met het internet van halverwege de jaren negentig.


De adoptie van 3-D video zal, kun je concluderen, niet op korte termijn plaats vinden. Het is wel een belangrijke ontwikkeling voor de langere termijn.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: