Liggen slechte cijfers niet aan Facebook?

Jongeren die veel op Facebook zitten boeken slechtere studieresultaten. Maar dat ligt volgens Reynol Junco, associate professor van de Iowa State University, niet zo zeer aan Facebook, maar aan andere factoren.

Social media

“Socmed – Flickr – USDAgov” by U.S. Department of Agriculture – socmed. Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socmed_-_Flickr_-_USDAgov.jpg#mediaviewer/File:Socmed_-_Flickr_-_USDAgov.jpg

Junco heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van Facebook door 1600 studenten. Hij constateert daarbij verschillen tussen startende studenten en oudere studenten. Startende studenten zeggen twee uur per dag te besteden aan Facebook. Tijdens de helft hiervan zeggen zij ook aan huiswerk te werken.

Oudere studenten blijken ook tijdens hun studie gebruik te maken van Facebook. Junco heeft echter gevonden dat alleen de studieresultaten van startende studenten onder het gebruik van Facebook tijdens hun studie leiden. Hij concludeert ook dat bepaalde activiteiten op Facebook -zoals het delen van links- positief van invloed zijn op studieresultaten en op de betrokkenheid van studenten.

Students use social media to make friends and create the support network they need. If they’re committed to their social circles, then they’re also committed to their institution, and that’s a major part of academic success.

Volgens Junco bepaalt de mate waarin studenten in staat zijn aan zelfregulatie te doen of hun studieresultaten wel of niet leiden onder het gebruik van sociale media als Facebook. Tijdens hun studie ontwikkelen studenten -als het goed is- de bekwaamheid om zichzelf te reguleren in het gebruik van, bijvoorbeeld, sociale media.

De onderzoeker stelt zelfs dat oudere studenten wellicht beter in staat zijn te ‘multitasken’. Zij verschillen echter ook in meerdere opzichten van startende studenten (minder afhankelijk van sociale media om leeftijdsgenoten te ontmoeten, meer gericht op een carriere).

Ik vraag me daarbij af of deze oudere studenten niet gewoon bewuster omgaan met hun studietijd, en Facebook-tijd als pauze gebruiken. Dat is wat anders dan multitasken, waarvan onderzoek behoorlijk overtuigend aantoont dat mensen daartoe niet in staat zijn zonder dat het ten koste van studieresultaten gaat.

Reynol Junco concludeert dat het negatieve effect van sociale media op studieresultaten van startende studenten niet opweegt tegen de positieve gevolgen voor engagement en academisch succes.

Eerlijk gezegd moest ik op basis van de titel en inleiding denken aan de Amerikaanse wappenlobby die beweert dat de vele ongelukken en moorden niet te wijten zijn aan het gemak waarmee je in de VS een pistool kunt kopen.

Facebook is in vergelijking met een wapen echter veel minder gevaarlijk, en heeft bovendien veel meer voordelen. Het onderscheid dat Junco maakt tussen startende en meer ervaren studenten is daarbij van groot belang. Zijn onderzoek leidt m.i. ook tot het pleidooi om meer aandacht te besteden aan zelfsturing en zelfregulatie. Deze bekwaamheid is niet alleen belangrijk om ‘wijs’ met media om te gaan.

Daarnaast moeten we ons realiseren dat Facebook veel kenmerken heeft waardoor het een afleidend medium is. Om die reden heeft Clay Shirky een tijd geleden besloten mobiele technologie niet meer te gebruiken tijdens zijn lessen. Je moet dus niet alleen weten hoe je slim met sociale media om kunt gaan, maar ook wanneer je sociale media slim kunt inzetten (digitale studievaardigheden).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: