Met ICT feedback geven op competentieontwikkeling

Als je het hebt over het zichtbaar maken van en feedback geven op competentieontwikkeling met behulp van ICT, dan mogen de competentiemeters natuurlijk niet ontbreken. Deze instrumenten worden gebruikt om de competentieontwikkeling van leerlingen te monitoren. De laatste jaren hebben verschillende bedrijven en kenniscentra elektronische competentiemeters ontwikkeld.

Via die competentiemeters kunnen verschillende betrokkenen aangeven wat zij vinden van de competentieontwikkeling van de leerling. Zij kunnen hun mening over de competentieontwikkeling van een leerling één of meerdere keren volgens een vast format geven. Op basis hiervan wordt een -vaak visueel aantrekkelijke- rapportage gegenereerd, die veelal in meerdere formaten kan worden geëxporteerd (en desgewenst in een elektronisch portfolio als bewijsmateriaal kan worden opgenomen).

Deze competentiemeters geven structuur aan het monitoren van competentieontwikkeling. Ook leiden ze vaak tot rijkere informatie over de leerling, dan voorheen vaak het geval was. Toch is het belangrijk om met een aantal aandachtspunten rekening te houden, zoals:

 • Wil ik de applicatie gebruiken om de competentieontwikkeling van de leerling zichtbaar te maken, of ook om te beoordelen?
 • Hebben we in beeld hoe wij de processen rond het zichtbaar maken van competentieontwikkeling vorm willen geven? Wie monitort? Wanneer? Hoe vaak? Op basis waarvan?
 • Vinden we belangrijk dat degenen die de competentiemeter gebruiken ook daadwerkelijk feedback geven, of alleen een oordeel invullen?
 • Ondersteunt de competentiemeter ook op een geautomatiseerde manier de workflow van het proces van het in kaart brengen van competenties (initiëren monitor – uitnodigen beoordelaars – melding krijgen als monitor is uitgevoerd – automatisch herinnering sturen – bericht geven als monitors zijn uitgevoerd – enzovoorts)?
 • Wie geeft feedback op de competentieontwikkeling? Onderwijsgevenden, praktijkopleiders van een leerbedrijf, opdrachtgevers van projecten (die buiten de beroepspraktijkvorming vallen) of ook collega-leerlingen?
 • Is het mogelijk om wegingsfactoren toe te kennen aan verschillende beoordelaars?
 • Kunnen beoordelingen gemuteerd worden? Door wie?
 • Hoe moet de samenhang tussen de feedback van die betrokkenen zichtbaar worden gemaakt?
 • Kies ik voor één instrument voor het hele leertraject, of voor een instrument voor deelaspecten van het leertraject (zoals de beroepspraktijkvorming)?
 • Wat is de verhouding tussen het werken met competentiemeters en andere beoordelings- en/of begeleidingsinstrumenten (zoals het elektronisch portfolio)? Waar plaatsen leerlingen bijvoorbeeld het onderliggende bewijsmateriaal?
 • Wat voor ‘scoringstypen’ zijn wenselijk (aangetoond/niet aangetoond, onvoldoende/voldoende/goed etc)?
 • Competentiemeters zijn gebaseerd op op kwalificatiedossiers waarin beschreven zijn: competenties, kerntaken, werkprocessen en prestatie-indicatoren. Wie is verantwoordelijk voor het up to date houden van die informatie? Hoe is dat geregeld?
 • Hoe krijgen betrokkenen toegang tot de competentiemeter? Via een logincode of via een unieke link? Wie beheert de toegang?
 • Soms wordt binnen opleidingen ook gesproken over beroepsprestaties. Past de competentiemeter bij het gehanteerde jargon?
 • Op welk ‘niveau’ moeten beoordelaars ‘scoren? Op het niveau van de prestatieindicator? Globaler of specifieker?
 • Moeten er speciale plugin’s worden geïnstalleerd (zoals Silverlight)?
 • Is de technologie stabiel en betrouwbaar?
 • Hebben alle beoordelaars toegang tot de applicatie (denk aan praktijkopleiders die bij een bank werken)? Is internetgebruik binnen jouw branche ingeburgerd?
 • Is de applicatie ook via een mobiel device (zoals de iPhone) te gebruiken (belangrijk als praktijkopleiders veel op pad zijn)?
 • Zijn beoordelaars in staat om de competentiemeter zonder veel instructie te gebruiken? Hoe tijdsintensief is het geven van feedback?
 • Wat zijn de kosten in verhouding tot de baten (bijvoorbeeld als de competentiemeter niet wordt gebruikt voor formatief en summatief toetsen)?

Opvallend: halverwege 2007 schreef Jef van de Hurk over een onderzoek van Kennisnet naar de competentiemeter. Ik kan echter geen eindrapport hiervan vinden.

Nota bene: reacties met reclame worden niet op prijs gesteld.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: