Blog Archives

Open badges als koets zonder paarden?

Verleden week verscheen het SURF-paper (pdf) over een nationale aanpak van open badges in het onderwijs. SURF kiest hierin voornamelijk voor een formele benadering van open badges. Je kunt echter ook een heel andere benadering kiezen, die badges niet gelijkstelt aan mini-certificaten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Blockchain-technologie als alternatief voor het diploma?

In Vlaanderen draait nu een proef waarbij blockchain-technologie wordt gebruikt voor de realisatie van digitale portfolio’s. Het initiatief roept bij mij wel een aantal vragen op.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat kan opleiden en onderwijs leren van de professionele sport?

Hockey, American Football, basketbal, schaatsen. Binnen deze en andere sporten worden data-analyses gebruikt om verbeteringen te realiseren. Opleidingen en het onderwijs kunnen van deze aanpak leren. Maar we moeten ook oog hebben voor de beperkingen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bizar: een heel oud artikel van mij beschikbaar als nieuw ’white paper’

Vandaag kreeg ik een mailtje door een kennis ‘geforward’, waarin een white paper werd aangekondigd dat ik heb geschreven. Ja, in het jaar 2000…..

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Ik ondersteun weer een deelnemer aan School at Sea

Verleden jaar heb ik Tess Hille gesponsord als een van de deelnemers aan School at Sea. Dit jaar zal ik weer een van de deelnemers aan dit initiatief financieel ondersteunen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

School At Sea: horizon verbreden en ‘gewoon’ les krijgen

Een paar jaar geleden was er ‘gedoe’ rond jongeren die de wereld rond wilden zeilen, maar daardoor regulier onderwijs zouden moeten missen. Via School At Sea zeilen leerlingen de West Indische handelsroute, maar volgens zij tegelijkertijd onderwijs. Tess Hille uit Helmond is zo’n leerlinge (en zij zoekt nog sponsors).

Lees meer ›

Tags: , ,

De bekwaamheden van de toekomst (#in)

In Future Work Skills 2020 beschrijft het Institute for the Future de belangrijkste krachten die van invloed zijn op arbeid, en de gevolgen voor bekwaamheden van werknemers.

De belangrijkste krachten zijn dan:

  • Mensen worden steeds ouder. Zij zullen steeds langer moeten werken om pensioenen betaalbaar te houden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Van leermanagementsysteem naar competentiemanagementsysteem (#in #ple11)

Deze presentatie tijdens Professional Learning Europe ging over een casus van de ADAC (de Duitse ANWB). Zij hebben een strategische aanpak voor competentiemanagement ontwikkeld waarbinnen e-learning een belangrijke rol speelt.

De ADAC heeft één centrale, maar is verder sterk regionaal georiënteerd (18 regionale en veel meer lokale bureaus).

Lees meer ›

Tags: , ,

Beoordelen van competenties van de 21ste eeuw (#in)

Will Richardson signaleert enkele knelpunten als het gaat om het onderwijzen van de competenties van de 21ste eeuw. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af hoe onderwijsgevenden in staat kunnen zijn bekwaamheden als zelfsturing, kunnen samenwerken en creatief denken te helpen ontwikkelen, als zij zelf niet over deze competenties beschikken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Recensie “21st Century Skills. Learning for Life in our Times” (#in)

Jan van Edublogs.be heeft een mooie samenvatting geschreven van het boek “21st Century Skills. Learning for Life in our Times” van Bernie Trilling en Charles Fadel. Deze auteurs plaatsen kritische kanttekeningen bij het bestaande onderwijssysteem. In de 21ste eeuw zou het onderwijs zich moeten richten op competenties voor leren en innovatie,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: