Ontwikkeling en implementatie yOUlearn vordert

Bij de Open Universiteit zijn we nog steeds druk bezig met de ontwikkeling en implementatie van yOUlearn, de nieuwe digitale leer- en werkomgeving van de OU. Tijd voor een update.

Op 1 september 2015 moeten studenten van de vernieuwde masteropleidingen van de OU de betreffende cursussen van hun opleiding via yOUlearn kunnen volgen. Deze omgeving is gebaseerd op de portaaltechnologie Liferay. De OU ontwikkelt ook zelf portlets voor leren. We hanteren daarbij een ‘agile’ aanpak. Ik ben hier 2,5 dag per week bij betrokken als projectleider implementatie en als ‘product owner‘.

Sinds mijn laatste blogpost over dit project, is het volgende gebeurd:

 • Er zijn drie facultaire voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
 • We hebben ongeveer tien workshops en trainingen verzorgd waar docenten een start hebben gemaakt met het invoeren of omzetten van cursussen in yOUlearn. Hier hebben ongeveer 90 medewerkers aan deelgenomen.
 • yOUlearn Centrum

  yOUlearn Centrum

  We beschikken over een eigen yOUlearn centrum waar workshops en demonstraties worden gegeven, en waar medewerkers fysiek terecht kunnen voor vragen. Dit centrum is gevestigd op de begane grond van gebouw ‘Bologna’ in Heerlen.

 • Honderdzeventig medewerkers hebben toegang tot het besloten online yOUlearn centrum waar zij onder meer quick reference cards en instructievideo’s vinden. Dit virtuele ondersteuningscentrum wordt regelmatig voorzien van nieuwe ondersteuningsmaterialen.
 • Op dit moment zijn zo’n 130 cursussen in ontwikkeling of (praktisch) af. Ik schat het aantal cursussen dat (nagenoeg) gereed is op 25-30%. We zijn bezig dit nauwgezetter te inventariseren.
 • Er zijn twee bijeenkomsten met OU-studenten georganiseerd waar we ook opmerkingen hebben verzameld die zullen leiden tot aanpassingen van yOUlearn.
 • Feedback van auteurs op versie 1 van yOUlearn is en wordt verwerkt, onder meer wat betreft de self-assessmentfunctionaliteit. Leden van de gebruikersraad gebruiken hiervoor een ticketsysteem. Ondergetekende laat via dit systeem weten of deze tickets worden opgepakt. Voor de communicatie met ontwikkelaars wordt een ander ticket systeem gebruikt.
 • Er worden regelmatig korte interviews met betrokken collega’s op het intranet van de OU gepubliceerd. Binnenkort besteedt het OU-tijdschrift Modulair uitgebreid aandacht aan yOUlearn.
 • De koppelingen met de backoffice-systemen zijn gereed, en worden nu getest.
 • Er is een functionaliteit ontwikkeld die het proces van het aanmaken en configureren van een opdracht, het stellen van vragen over opdrachten, het beantwoorden van deze vragen, het inleveren van opdrachten en het beoordelen van opdrachten faciliteert. We maken daarij een onderscheid tussen formatieve en summatieve opdrachten. Onderstaande video illustreert de workflow van het inleveren, feedback geven en beoordelen. Deze functionaliteit wordt de volgende week getest. Ik ben erg benieuwd naar de reacties.
 • Er is discussiefunctionaliteit voor yOUlearn ontwikkeld. Deze functionaliteit wordt ook de volgende week getest.
 • Er is een ontwerp gemaakt voor versie 1 van de monitorfunctionaliteit. Aan deze functionaliteit zal de komende weken gewerkt worden.
 • Er worden momenteel nieuwe load- en stresstesten uitgevoerd.
 • Er is tijdelijk extra ontwikkelcapaciteit ingehuurd.
 • Er is een advies over de beheersorganisatie van yOUlearn uitgebracht.

yOUlearnVerder vindt overleg plaats over communicatie richting studenten, het organiseren van aanvullende bijeenkomsten voor medewerkers, de koppeling met plagiaatcontrole, releasemanagement, de relatie met xAPI (Learning Record Store en Personal Data Locker), de mogelijke impact van veranderingen op het gebied van het Nieuwe Onderwijs Model op yOUlearn, en de bemensing van het project.

Ik schat dat in totaal zo’n 200 medewerkers vanuit verschillende rollen en functies betrokken zijn bij dit project. Zij máken dit proces. Er gebeurt dan ook veel binnen dit project. En er zal de komende maanden nog veel werk verzet moeten worden voordat de betreffende studenten op 1 september in yOUlearn aan de slag kunnen met de mastercursussen. Maar ik heb er alle vertrouwen in.

Hieronder vind je een screencast over de workflow van de inleveropdracht.

Zie ook:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
2 comments on “Ontwikkeling en implementatie yOUlearn vordert
 1. Judith van Hooijdonk schreef:

  Interessant om deze ontwikkelingen van onze buren te volgen nu we zelf in een DLWO-visietraject zitten. Mag ik vragen of bij de keuze voor Liferay een aanbestedingstraject vooraf is gegaan?

Top

%d bloggers liken dit: