Mijlpaal yOUlearn: op naar het volgende plateau

Het yOUlearn-programma, waarvan ik projectleider implementatie ben, gaat de volgende fase in. Er is een versie ontwikkeld, die de komende tijd gebruikt gaat worden voor het invoeren van cursussen van masteropleidingen. Een belangrijke mijlpaal in het project. Ook een spannende mijlpaal.

yOUlearnBegin oktober heb ik geblogd over de start van het yOUlearn-programma, waarbinnen een nieuwe digitale leer- en werkomgeving van de Open Universiteit ontwikkeld en geïmplementeerd wordt. Op 12 november 2014 is een eerste versie aan de stuurgroep gepresenteerd. Ook daarover heb ik geschreven.

De afgelopen week heeft de stuurgroep van het yOUlearn-programma zich wederom gebogen over de afronding van een plateau, en hierover positief geadviseerd richting CvB. Men heeft dit onder meer gedaan op basis van een externe audit door een commissie van de Wetenschappelijke Technische Raad van SURF. Het programma kan daarmee een volgende fase in.

De afgelopen tijd is -mede op basis van feedback van gebruikers- een versie ontwikkeld waarmee ‘auteurs’ van cursussen:

 • Een cursusstructuur kunnen ontwikkelen.
 • De mogelijkheid hebben content in te voeren (zoals tekst, afbeeldingen, video, downloadables).
 • Een zelftoets kunnen ontwikkelen en gebruiken.
 • Opdrachten kunnen aanmaken.
 • Virtual classroom-sessies kunnen organiseren en starten.

Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie van yOUlearn op faculteitsniveau. Er zijn ondersteuningsmaterialen gemaakt, en materialen voor het verzorgen van workshops (zoals een uitgewerkt voorbeeld van een deel van een cursus). Het is de bedoeling dat auteurs leren en werken (het daadwerkelijk ontwikkelen) met elkaar integreren.

Facultaire projectleiders zijn daarnaast onder meer bezig met de organisatie van het converteren cq ontwikkelen van cursussen voor de eigen faculteit (onder meer met de planning van workshops).

De stuurgroep heeft ook besloten dat het programma de komende tijd zal werken aan:

 • De ontwikkeling van versie 2 van yOUlearn, waarbij nadruk ligt op de realisering van de functionele componenten ten behoeve van monitoring en begeleiding.
 • Het zorgdragen voor koppeling met de “back-office systemen”.
 • Het ontwikkelen van cursussen van de vernieuwde masteropleidingen in yOUlearn. Dit is een belangrijk element. ‘Auteurs’ zullen daarbij ook een didactische vertaalslag moeten maken van datgene wat zij in hun ‘oude’ elektronische leeromgeving deden, naar wat zij binnen yOUlearn kunnen doen.Cultuur en Rechtswetenschappen start begin februari als eerste met het ontwikkelen van cursussen binnen yOUlearn.
 • Het ondersteunen van docenten bij de ontwikkeling van cursussen binnen yOUlearn .
 • Het opleveren van een advies over de beheerorganisatie aan het einde van het programma.

De stuurgroep heeft ook een aantal opmerkingen gemaakt, zoals:

 • Maak concrete afspraken met, onder meer, de ICT-afdeling over aanpassingen aan bronsystemen en koppelingen.
 • Betrek gebruikers nog meer en breder bij de ontwikkeling, waarbij zij zoveel mogelijk zicht krijgen op het eindresultaat van het programma.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: