Op zoek naar praktijkvoorbeelden van web 2.0 in het onderwijs

Er is volgens mij sprake van een grote kloof als het gaat om wat wij roepen over de mogelijkheden van web 2.0 voor leren, en de praktijk van het onderwijs. Die is nog heel erg 1.0, als je het mij vraagt.


Aldus de eerste zinnen van mijn reactie op een mail van Jeroen Bottema van Hogeschool InHolland. Jeroen is namelijk op zoek naar succesvolle leerpraktijken in het onderwijs waarbij web 2.0 technologie wordt gebruikt voor co-creatie.

Ik ben bang dat er in Nederland/Vlaanderen nog heel weinig voorbeelden zijn van het gebruik van social media binnen onderwijs waarbij sprake is van een actieve rol van de lerende, en van een verbinding van informele en formele leeromgevingen. Web 2.0 biedt veel mogelijkheden voor het onderwijs. Op dit moment blijven die echter onbenut.

Wie toont mijn ongelijk aan door Jeroen te voorzien van praktijkvoorbeelden?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
One comment on “Op zoek naar praktijkvoorbeelden van web 2.0 in het onderwijs
  1. Waar zijn nou die goede Web 2.0 voorbeelden in het Onderwijs?

    Ik moet bekennen dat ik me, anders dan gisteren, vandaag wel een beetje schaam bij het typen van dit bericht.  Want het zou natuurlijk een heel gemakkelijke vraag moeten zijn geweest van Jeroen Bottema van de Hogeschool InHolland: Ik ben op zoek naar …

Top

%d bloggers liken dit: