Positief beeld virtual action learning (#in)

In de rapportage Lerend lesgeven met ICT doen het IVLOS en Citowoz verslag van het tweejarige project "Lerend Lesgeven met ICT". In dit project stond leren via de onderwijsmethodiek Virtual Action Learning (VAL) en de Virtuele LeerCommunity (VLC) -die speciaal voor deze methodiek is ontwikkeld- centraal. Er komt een positief beeld over deze methodiek voor samenwerkend leren met behulp van ICT uit naar voren.

De rapportage beschrijft de ervaringen van elf pilots op vier verschillende onderwijsinstellingen (ervaringen van docenten en studenten, knelpunten en geleerde lessen). Verder wordt de VAL-methodiek  beschreven (hoofdstuk 4). In de loop van het project zijn de VAL-methodiek en de VLC doorontwikkeld. Dit proces staat ook beschreven in de eindrapportage.

Wat opvalt, is dat verschillende vragen centraal stonden in de pilots. Wel zijn dezelfde onderzoeksinstrumenten gebruikt. Het een en ander leidt tot een diversiteit aan conclusies. Toch slagen de auteurs -hun namen ontbreken helaas- er in om in paragraaf 3.7. over all conclusies en aanbevelingen te formuleren.

Docenten en studenten van de verschillende pilots zijn over het algemeen positief over de methodiek en de community. Leerresultaten zijn ook positief, hoewel het natuurlijk lastig is wat dat betreft een eenduidig verband te leggen.

Ten aanzien van één stap in de methodiek staan diverse respondenten kritisch: het nomineren van een leerproduct als best practice. Deze stap wordt sterk gekoppeld aan competitie. Verder heeft men vaak geworsteld met het vinden van een goede balans tussen sturing door docenten en zelfverantwoordelijkheid. Wellicht was de duur van de pilots te kort om sturing geleidelijk af te bouwen.

Al met al geeft dit rapport dus een behoorlijk positief beeld van Virtual Action Learning als methodiek voor computer supported collaborative learning. Tijdens de Onderwijsdagen van 2009 heb ik deze methodiek aan den lijve mogen meemaken. Toen was ik enthousiast. Op basis van dit evaluatierapport is dit enthousiasme bepaald niet getemperd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: