Raamwerk blended learning

Ik ben betrokken bij verschillende initiatieven rond de ontwikkeling van onderwijs dat bestaat uit een combinatie van face-to-face leren en online leren op afstand. Ik gebruik daar zelf stappenplannen en een beschrijvingskader voor (onder meer om te reflecteren op curricula). Een artikel als A blended learning framework for curriculum design and professional development trekt om die reden dan ook mijn aandacht.

De auteurs schetsen in deze bijdrage dat de adoptie van ‘blended learning’ (BL) te wijten is aan drie factoren:

  • Het vertrouwen en bekwaamheden van docenten in het gebruik van ICT is laag.
  • Het begrip ‘blended learning’ is slecht afgebakend en wordt inconsistent gebruikt.
  • We beschikken over een beperkt aantal geschikte tools om cursusontwerpen voor BL te ontwerpen en te evalueren. Het ontbreekt aan duidelijke criteria en standaarden.

Zij definiëren BL als een proces waarbij de meest geschikte leer- en doceerstrategieën, technologie en/of media worden geïntegreerd om betekenisvolle, flexibele leerervaringen te faciliteren zodat leerresultaten worden bereikt.

Persoonlijk vind ik dit een wel heel algemene en weinig onderscheidende definitie (wat valt er niet onder). De nadruk op ‘meest geschikte’ is wat mij betreft wel een belangrijke.

Een blended learning framework zou dan gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van ‘blended’ curricula, voor self-assessment van docenten en voor het ontwikkelen van professionalisering van docenten:

The proposed BL framework contains criteria, which are the indicators of the ability of academics in designing and delivering a BL course, and standards that define the quality of practice.

De criteria hebben dan betrekking op:

  1. Bronnen (resources): oefeningen, leerinhouden, formatieve toetsen.
  2. Leeractiviteiten (activities): leeractiviteiten van lerenden (online, face-to-face), aansluitend op behoefte en voorkeuren, functionaliteiten.
  3. Ondersteuning (support): technisch, peer support, ondersteuning van tutoren, onder meer op het gebied van digitale geletterdheid, interactiemogelijkheden, feedback.
  4. Evaluatie (evaluation): beoordelen en monitoren van de voortgang, zoals het ontwerpen van beoordelingsopdrachten, mogelijkheden voor lerenden om hun voortgang te monitoren, gebruik van self en peer assessment.

Vervolgens onderscheid men drie standaarden (A t/m C), plus een standaard die door docenten zelf wordt samengesteld. De standaarden hebben te maken met de mate waarin de lerenden het criterium minder of meer kan reguleren, sturen of controleren.

Blended learning framework

Uit: N. Mirriahi et al. (2015). A blended learning framework for curriculum design and professional development. Research in Learning Technology 2015, 23: 28451 – http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v23.28451

Je kunt dit kader gebruiken om naar je onderwijs te kijken. De indeling is eenvoudiger dan mijn beschrijvingskader. Wat te eenvoudig, als je het mij vraagt. Verder vind ik de standaarden nogal normatief. Ze suggereren een streefniveau. En dat is niet altijd terecht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
0 reacties op “Raamwerk blended learning
2 Pings/Trackbacks voor "Raamwerk blended learning"
  1. […] Ik ben betrokken bij verschillende initiatieven rond de ontwikkeling van onderwijs dat bestaat uit een combinatie van face-to-face leren en online leren op afstand. Ik gebruik daar zelf stappenplannen en een beschrijvingskader voor (onder meer om te reflecteren op curricula). Een artikel als A blended learning framework for curriculum design and professional development trekt om die reden dan ook mijn aandacht.  […]

  2. […] Ik ben betrokken bij verschillende initiatieven rond de ontwikkeling van onderwijs dat bestaat uit een combinatie van face-to-face leren en online leren op afstand.  […]

Top

%d bloggers liken dit: