Helpen ChatGPT-achtige AI-chatbots lerenden bij het leren? Wat zegt een eerste meta-studie?

In Do ChatGPT-Style AI ChatBots Help Students Learn? Yes, But There Are Caveats, Says Research doet Eric Ofgang verslag van de volgens mij eerste meta-analyse naar de bijdrage van AI chatbots aan het verbeteren van het leerproces van lerenden. Ofgang neemt tegenstrijdige uitkomsten waar.

Afbeelding die een moderne chatbot voorstelt, weergegeven als een geavanceerde, humanoïde robot, die lesgeeft aan een individuele student in een futuristische klaslokaal.
DALL-E: afbeelding die een moderne chatbot voorstelt, weergegeven als een geavanceerde, humanoïde robot, die lesgeeft aan een individuele student in een futuristische klaslokaal.

Hoogleraar Yu Zhonggen heeft samen met collega’s een meta-analyse uitgevoerd op basis van 24 empirische onderzoeken. Deze studies zijn in verschillende onderwijssectoren uitgevoerd (van basisonderwijs tot aan universiteit). De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het British Journal of Educational Technology. Het artikel zit achter een betaalmuur zodat ik niet precies kan achterhalen wat voor type AI chatbots zijn gebruikt, voor welk doel en in welke context. Ik lees wel dat enkele studies betrekking hebben op ChatGPT.

Volgens Ofgang wijst de meta-analyse uit dat AI chatbots over het algemeen een merkbaar positief effect hebben op diverse aspecten van het leren bij lerenden, zoals hun motivatie, prestaties, zelfvertrouwen, interesse en de waarde die ze aan leren toekennen. Deze technologieën zouden ook bijdragen aan het verminderen van angst onder lerenden.

De voordelen lijken vooral op te gaan voor universitaire studenten, en minder voor jongere leerlingen. Zhonggen verklaart dit verschil volgens Ofgang door aan te geven dat studenten aan universiteiten over het algemeen proactiever en zelfstandiger zijn in hun studiegedrag. Jonge kinderen op de basisschool hebben daarentegen een beperktere taalvaardigheid en minder vermogen tot zelfgestuurd leren. Dit kan hun interactie met AI chatbots bemoeilijken. Middelbare scholieren ervaren volgens de onderzoekers vaak veel studiestress, wat hun interesse in leren met AI chatbots kan verminderen (al zou je kunnen verwachten dat deze scholieren AI chatbots zouden gebruiken om werk van hen over te nemen en stress te verminderen).

Uit de studie blijkt ook dat het positieve effect van AI chatbots afneemt naarmate ze langer worden gebruikt. Dit zou te maken hebben met het bekende ‘novelty effect’ (positieve effecten van nieuwe technologie verminderen naarmate de technologie langer wordt gebruikt). Dit effect leidt er dan toe dat het aanvankelijke enthousiasme en interesse van lerenden voor respectievelijk in AI chatbots naar verloop van tijd afzwakt. Langdurig gebruik aan de AI chatbots kan er volgens de onderzoekers bovendien toe leiden dat lerenden worden geconfronteerd met een overvloed aan informatie, wat kan afleiden van het eigenlijke leren.

De onderzoekers adviseren dat toekomstige studies zich moeten richten op het identificeren van de meest effectieve inzet van AI chatbots in het onderwijs, op redenen waarom effectiviteit naar verloop van tijd vermindert en op de redenen waarom jongere leerlingen hier minder van profiteren. Ook zou onderzoekers onderzoek moeten doen naar het gebruik hiervan binnen verschillende vakgebieden. Professor Zhonggen merkt ook op dat, sinds de meta-studie is uitgevoerd, er weer diverse nieuwe studies zijn verschenen over de effecten van met name ChatGPT op leren.

Ik heb al eerder opgemerkt dat het tempo waarin wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd zich slecht verhoudt tot de ontwikkelingen van generatieve AI. Toch blijft het de moeite waard om onderzoek te doen naar de impact van deze technologie op leren, in verschillende contexten. Wat mij in deze studie opvalt, is dat onder meer het vermogen om je eigen leren te reguleren mogelijk van invloed is op de effectieve toepassing van AI chatbots voor leren. Een tutor van vlees en bloed houdt daar rekening mee, bijvoorbeeld door de mate van begeleiding naar verloop van tijd te verminderen. Wellicht kunnen AI chatbots dat niet goed. Of beter gezegd: nog niet.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *