Stop standaardisering kinderen (#in)

Conversations From Penn State laat in een bijna half uur durend interview sir Ken Robinson aan het woord over zijn kritiek op het bestaande onderwijs.

Robinson hekelt ook nu weer het bestaande onderwijssysteem dat volgens hem doet alsof het leven lineair en planbaar is. Onderwijs dat gericht is op standaarden en conformiteit. Kinderen zijn volgens sir Ken  geen auto’s die je volgens standaarden moet ‘produceren’. Standaard-testen zijn belangrijk op sommige terreinen. Maar nu wordt het onderwijs er volgens Robinson door gedomineerd. Hij stelt zelfs dat het onderwijs kinderen standaardiseert. Terwijl je juist meer gebruik zou moeten maken van de diversiteit. Sommige kinderen moeten volgens hem bijvoorbeeld bewegen om na te kunnen denken. De No Child Left Behind-wet leidt volgens hem zelfs tot het op achterstand zetten van kinderen, tot verspilling van talent.

Uiteraard gaat Robinson ook in op zijn boek "The Element". Hij benadrukt -zoals gezegd- dat we meer waardering moeten hebben voor de diversiteit aan talenten, bekwaamheden en passies. Passies maken deel uit van wie je bent. Passies moeten aangewakkerd worden door volwassenen. Volwassenen (zoals docenten) moeten inspelen op passies en talenten van jongeren. Het zijn ook vooral de mentoren (zoals onderwijsgevenden) die je je later herinnert.

Robinson is trouwens niet 100% consequent in zijn analyse van het bestaande onderwijs. Hij geeft aan dat ons onderwijssysteem jongeren nog steeds voorbereidt op de industriële samenleving, waarbinnen de meeste mensen hetzelfde moesten leren. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het onderwijs een jaar of veertig geleden breder van opzet was, en minder competitief van aard was. Volgens hem was er toen meer ruimte voor creativiteit.

Je kunt het interview via onderstaand YouTube-fragment bekijken. Op de website van Conversations From Penn State kun je losse fragmenten bekijken.

Via Robert Jacobs

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: