Wat leren we van video’s?

In vergelijking met een aantal jaren geleden is het veel gemakkelijker geworden om online video te gebruiken binnen leersituaties. Er zijn op YouTube, Vimeo, bij TED en de Khan Academy ook massa’s boeiende video’s te vinden. Maar leren we er ook van?

Annie Murphy Paul haalt een recente studie aan waaruit blijkt dat deelnemers evenveel onthouden van een vloeiend gemaakte video dan van een video die met horten en stoten is gemaakt. Ook al denken lerenden dat zij van een vloeiend gemaakte video meer leren.

Ik kan de studie zelf nog niet bekijken (is pas over enkele weken via mijn OU-account toegankelijk).

Murphy Paul geeft aan dat TED toespraken helemaal niet zo vloeiend zijn gemaakt. Zij meent dat deze video’s dus toch leerzaam zijn:

  • De video’s spelen in op gevisualiseerd leren.
  • Zij spelen in op de kracht van leren als een sociaal proces, omdat zij conversaties bevorderen.
  • Deze video’s worden verzorgd door mensen uit de praktijk waardoor kennis is ingebed in verhalen en ervaringen.
  • Zij stellen lerenden in staat zelfgestuurd en ‘just-in-time’ te leren.
  • Zij moedigen kijkers aan om voort te bouwen op wat men al weet.

Ik vind het opvallend dat de de wijze waarop een video is gemaakt, geen invloed lijkt te hebben op de leereffecten. Andere factoren zijn dus in het geding. Ik denk daarbij aan de inhoud, in hoeverre dat de video’s aansluiten op voorkennis en de mate waarin sprake is van afwisseling (dus geen monotone presentatie van een uur). Daarnaast zal, verwacht ik, het leerresultaat afhangen van de wijze waarop lerenden de video verwerken. Ik ben bang dat menigeen online video’s bekijkt en overgaat tot de orde van de dag als verwerking niet expliciet wordt georganiseerd (door de persoon zelf, binnen een netwerk of door een docent of organisatie).

Op een aantal Annie Murphy Paul’s redenen is volgens mij ook wel wat af te dingen. Video’s bestaan dikwijls uit ‘pratende hoofden’, zonder visualisaties (en afwisseling). Ook bevorderen zij niet automatisch interacties, al ontstaan interacties dankzij sociale media vandaag de dag al snel. Tenslotte is het ingewikkeld om via online video voort te bouwen op bestaande kennis. Je weet immers niet wie jouw video gaat bekijken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: