Wat maakt het gebruik van ICT in het onderwijs tot een succes?

De invoering van ICT in het onderwijs kan leiden tot een betere kwaliteit van het onderwijs, en zelfs tot cultuurverandering. Maar dan zal aan ‘4R’ aandacht besteed moeten worden.

Modellen blended learning

Afbeelding: iNACOL, The International Association for K–12 Online Learning, Blending Learning: The Evolution of Online and Face-to-Face Education from 2008–2015
http://www.inacol.org/

How A Thoughtful Blended Design Transformed Classrooms And Culture is het succesverhaal van een Amerikaanse basisschool die ‘blended learning’ met succes heeft ingevoerd. Zij passen het zogenaamde station rotation model toe, waarbij lerenden binnen de klas rouleren tussen directe instructie, individueel leren en samenwerkend leren, en daarbij de ene keer wel en de andere keer geen ICT gebruiken voor leren. Het Flex-model wordt eveneens toegepast. Daarbij leren lerenden in eigen tempo online op school, waarbij zij begeleid worden door docenten. De resultaten stemmen tot tevredenheid:

Blended learning has not only catalyzed student learning gains and improved test performance, but has also helped uplift the school’s culture, climate, and community spirit.

In dit artikel identificeert auteur Jenny White vier succesfactoren:

  1. Resources: daarbij wordt gedoeld op financiële middelen om in te investeren in ‘blended learning’, maar ook op ‘human resources’. Er is veel geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling van docenten, die in lijn was met de visie waarop ICT binnen het onderwijs gebruikt zou gaan worden. De directie heeft docenten daarbij ook veel autonomie gegeven bij de uitvoering van hun werk.
  2. Relevance: de onderwijsmodellen hebben bijgedragen aan meer interactief en motiverend onderwijs dat beter aansluit op de interesses van individuele lerenden. Lerenden krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren via 1-op-1 coaching, het formuleren van eigen doelen, meer zelfgestuurd leren en interdisciplinaire projecten.
  3. Rigor: docenten gebruiken data analyses om hun onderwijs aan te passen aan de zaken waar lerenden moeite mee blijken te hebben. Ze investeren veel tijd en energie, en besteden veel moeite aan de organisatie van het onderwijs, waarbij zij goed nadenken over wat zij willen bereiken.
  4. Relationships: er is veel aandacht voor relaties tussen docenten en lerenden, docenten en leidinggevenden, medewerkers en families, en school en externe partners. Docenten kennen lerenden goed, weten wat hen interesseert en wat zij later willen gaan doen. De ‘blended learning’-modellen stellen hen in staat om meer aandacht te besteden aan individuele lerenden. Docenten leren daarbij ook van elkaar, bijvoorbeeld door bij elkaar in de klas te gaan kijken. Bovendien wordt het belang van “family engagement” benadrukt, bijvoorbeeld via “Curiosity Cafes” (een soort thema-avonden).

Dit artikel maakt wat mij betreft duidelijk dat je ICT meer persoonlijk leren kan helpen realiseren. Tegelijkertijd onderstreept deze bijdrage dat succes staat of valt bij een integrale aanpak waarbij investeren in relaties en mensen cruciaal is. Ik denk eerlijk gezegd dat je nog aan meer zaken aandacht moet besteden. Maar deze vier ‘R’s’ zijn wel erg belangrijk.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: