yOUlearn gaat live #OU_NL

Morgen gaat de nieuwe digitale leer- en werkomgeving van de Open Universiteit, yOUlearn, open. Daarmee hebben we met dit project een belangrijke mijlpaal behaald.

Op 27 juni j.l heb ik geblogd dat de stuurgroep van het yOUlearn-project groen licht heeft gegeven voor de live gang van yOUlearn. Ik schreef toen over verschillende acties die ondernomen moesten worden voordat we echt live konden gaan.

Vandaag hebben we de ‘Go-No Go’-beslissing genomen. We hebben geconstateerd dat alle acties naar tevredenheid zijn uitgevoerd, en dat we deze nieuwe DLWO inderdaad open kunnen stellen. Binnen het afgesproken tijdpad.

Masterstudenten die op 1 september starten met het eerste kwartiel van 2015-2016 kunnen vanaf morgen volgens planning alvast een kijkje nemen in yOUlearn. Op 1 september wordt yOUlearn actief in gebruik genomen.

Citaat uit mijn mail aan de betrokken collega’s (en dat zijn er heel wat):

We hebben met elkaar een mooie prestatie geleverd. Er zullen nog ongetwijfeld uitdagingen op ons pad komen, en er valt ook nog e.e.a. door te ontwikkelen. Maar dit is een mijlpaal waar we met recht even stil bij mogen staan. Petje af voor al het werk dat door de collega’s is verricht. 

Zie ook:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: