Zelf doceren met ICT bevordert verdiepend leren

De oude Romeinen waren er al van overtuigd: je leert het meeste door zelf les te geven. Het artikel Why Teaching Helps Students Learn More Deeply haalt onderzoek aan waar dit ook daadwerkelijk uit blijkt. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Als lerenden anderen iets moeten uitleggen dan blijken zij beter hun best te doen om de materie te onthouden, dan herinneren zij zich meer nauwgezet wat zij hebben onthouden en dan passen zij de materie ook beter toe. De onderzoekers noemen dit het ‘protegé effect‘.

De auteur beschrijft enkele initiatieven waarin lerenden minder ervaren lerenden (zelfs op jonge leeftijd) lesgeven. Origineel daarbij is het initiatief waarbij studenten lesgeven aan een avatar (“teachable agent“). Deze zogenaamde “Betty’s Brain” is een

a computerized character who learns, tries, makes mistakes and asks questions just like a real-world pupil.

Lerenden blijken erg gemotiveerd om Betty beter te laten leren. Het ‘protegé effect’ blijkt daar ook bij op te treden. Lerenden identificeren daarbij eigen kennistekorten. Onderzoek laat ook zien dat de geautomatiseerde feedback van deze avatar het leren versterkt:

The agent’s questions compel users to think and explain the material in different ways, and watching the agent solve problems allows users to see their knowledge put into action.

Volgens de auteur van het artikel zijn het vooral de emoties die leren stimuleren. Emoties die worden opgewekt door als de “teachable agent” succes heeft, of niet.

De afgelopen week besteedde ik al aandacht aan simulaties om didactiek te oefenen. Het gebruik van deze avatar is daar ook een voorbeeld van. Ik weet niet hoe complex is om zo’n “teachable agent” te ontwikkelen of aan te passen. Leraren opleidingen en Pabo’s zouden hierin ook kunnen samen werken. Het kan, zo blijkt, in ieder geval een effectieve manier van leren zijn.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: