360 graden video binnen leersituaties

De laatste paar jaren hebben we de beschikking over 360 graden camera’s die je in staat stellen opnames te maken waarbij je om je heen kunt kijken. Deze technologie kan ook binnen leersituaties worden ingezet. Wanneer is deze technologie ‘didactisch relevant’, en wat komt kijken bij de ontwikkeling ervan?

360 graden video in het onderwijs
Bron: 360 graden video in het onderwijs

360 graden video in het onderwijs. maak het nu mee (pdf) is een bruikbare publicatie van de Radboud Universiteit, die antwoorden geeft op deze vragen. Het is een verslag in het kader van de SURF Innovation Challenge 2016-2017. Het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde -waar ik zelf lang geleden heb gestudeerd- heeft het afgelopen jaar experimenten uitgevoerd  “met het effectief en werkbaar inzetten van VR in verschillende onderwijssituaties”.

In het voorwoord schrijven de auteurs Gert Bosgra, Jules van Horen en Nikki Verseput dat je dankzij 360 graden video om je heen kunt kijken en zelf kunt bepalen waar je naar kijkt:

Dit zorgt voor een realistische en natuurlijke beleving.(…). De relatief eenvoudige techniek van 360 graden video maakt het mogelijk om grote aantallen studenten rond te laten kijken in situaties die voorheen moeilijk of niet toegankelijk waren, op een moment en plaats naar keuze, alleen of in een groep onder leiding van een expert.

Zo kunnen studenten bijvoorbeeld een besloten zorginstelling bezoeken dankzij deze technologie.

In het eerste deel van deze publicatie staan de auteurs uitgebreider stil bij didactische kracht van deze technologie. Zij geven handreikingen voor het selecteren en uitwerken van een leersituatie waarbinnen 360 graden video kan zorgen voor een beleving waardoor leren beter beklijft.Zij illustreren dit aan de hand van een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld van het virtueel aanwezig zijn bij een gesprek tussen een hulpverlener en een moeder die gedwongen afstand heeft moeten doen van haar kind. Ook staan zijn stil bij hoe je leerprestaties dan kunt meten.

Het tweede deel van de uitgave biedt een overzicht van de gebruikte apparatuur voor het maken van 360 graden video’s en de werkwijze (voorbereiden opnames, maken opnames, postproductie, publiceren). Dit deel is vooral interessant als je zelf met deze toepassing aan de slag wilt.

Deel drie bevat contactgegevens.

De afgelopen week heb ik deelgenomen aan de Inspiratiemiddag Onderwijsinnovatie van de SURFacademy. Eén van de presentaties was van de Radboud Universiteit. Na afloop ontvingen alle deelnemers een publicatie. Gert Bosgra van de RU mailde de andere presentatoren na afloop het PDF-bestand van deze uitgave, met het verzoek deze te delen met collega’s. Met zijn toestemming wil ik het PDF-bestand ook hier delen. De uitgave is ook voorzien van een Creative Commons-licentie.

Bron: Bosgra, G. Horen, J. van & Verseput, N. (2017). 360 graden video in het onderwijs. maak het nu mee. Nijmegen: Radboud Universiteit Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord