Actief online leren in kleine groepen leidt tot betere leerprestaties

Colleen Flaherty besteedt in InsideHigerEd aandacht aan een onderzoek waaruit blijkt dat docenten de leerprestaties, die vanwege ‘remote emergency teaching’ tijdens de coronacrisis onder druk staan, kunnen verbeteren door lerenden leerstof in kleine groepen te laten verwerken. Dit onderzoek kent trouwens nog meer interessante bevindingen.

Opmerking vooraf: het onderzoek heeft betrekking op hoger onderwijs. De bevindingen zijn dus niet zo maar van toepassing op MBO, voortgezet onderwijs en primair onderwijs.

  • Het Amerikaanse National Bureau of Economic Research concludeert op basis van eigen onderzoek dat studenten in het Corona-voorjaar substantieel slechter scoorden op gestandaardiseerde toetsen dan tijdens eerdere onderwijsperiodes. Alle demografische groepen hebben te leiden onder de snelle overstap naar ‘remote emergency teaching’. In ons land schijnen studenten aan universiteiten overigens niet slechter te scoren op toetsen (maar wel minder gelukkig te zijn).
  • Docenten die studenten leerstof actief laten verwerken, kunnen de negatieve impact verminderen. Met name interactie tussen studenten, zoals ‘think-pair-share’ of werken aan uitdagende, conceptuele, vragen en problemen in kleine break-out rooms tijdens synchroon online leren, kan de effectiviteit van het onderwijs vergroten.
  • Het actief werken in kleine groepen bevordert het expliciet opbouwen van banden tussen studenten, hetgeen zeer belangrijk is in een online omgeving.
  • Docenten die al eerder ervaring hadden met online onderwijs behaalden betere resultaten met hun studenten dan docenten die nog geen ervaring hadden met online leren. Investeren in deskundigheidsbevordering op dit terrein loont dus.
  • Het gebruik van peilingen en student response systemen (zoals Socrativ) had geen effect op de leerresultaten. Nota bene: dit kan te maken hebben met het type vragen en met de feedback die al dan niet gegeven wordt op de uitkomsten.
  • Je kunt onderlinge interactie makkelijker vorm geven tijdens synchroon online leren. Asynchroon online leren heeft echter ook sterke kanten (zoals het in eigen tijd en tempo kunnen bestuderen van online materiaal). Een combinatie ligt voor de hand waarbij synchrone online sessies vooral worden gebruikt voor frequente, onmiddellijke, betekenisvolle interacties tussen docenten en lerenden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord