Activerende didactiek en leertechnologie

Vandaag heb ik tijdens een docentendag van de Stichting Praktijkleren een workshop verzorgd over het gebruik van leertechnologie ten behoeve van een activerende didactiek.

Ik ben onder meer ingegaan op drie redenen waarom ICT lang niet altijd op een effectieve, leerzame, manier wordt gebruikt:

  1. Leertechnologie wordt niet op een didactisch goede manier ingezet. Bijvoorbeeld laptops gebruiken bij klassieke hoorcolleges.
  2. Leertechnologie wordt niet zorgvuldig ingevoerd (o.a. onvoldoende professionalisering en ondersteuning).
  3. Leertechnologie wordt gebruikt binnen een didactisch concept dat niet bijdraagt tot effectief leren. Je zou leertechnologie meer moeten gebruiken voor een activerende didactiek. Ik heb o.a.a gevraagd naar voorbeelden en kenmerken van activerende didactiek.

Op basis van diverse onderzoeken (o.a. Schneider & Preckel, 2017) kun je concluderen dat leertechnologie onderwijs en opleiden effectief kan worden gebruikt als sprake is van een goed uitgedacht didactisch concept. Kijk daarvoor naar wat we weten wat werkt binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld de twaalf bouwstenen voor een effectieve didactiek of Merrill’s First Principles of Instruction (pdf).

Je kunt deze bouwstenen en principes ook vormgeven met behulp van leertechnologie. Voorbeelden zijn:

  • Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van realistische problemen (bijvoorbeeld via digital stortyelling of VR)
  • Laat lerenden leerstof actief verwerken (bijvoorbeeld lerenden een blog of screencast laten maken waarmee zij leerstof aan anderen uitleggen).
  • Activeer voorkennis, bijvoorbeeld een podcast als advance organizer gebruiken.
  • Voorbeelden gebruiken (bijvoorbeeld voordoen door middel van Skype in combinatie van de Hololens).

Ik heb vervolgens een korte quiz afgenomen, en ben tenslotte ingegaan op het belang om vanuit een didactisch perspectief naar leertechnologie te kijken: hoe kan ik bepaalde leeractiviteiten toepassen met behulp van welke leertechnologieën? Maar ook: welke leeractiviteiten kan ik toepassen, nu ik de beschikking heb over leertechnologie x, y, z.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: