Afstandsleren in het voortgezet onderwijs

In opdracht van Stichting Kennisnet heeft de Eindhoven School of Education (ESoE) van de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoeksrapport geschreven over de overwegingen, besluiten en beslismomenten van het management van innovatieve scholen voor voortgezet onderwijs ten aanzien van de invoering en implementatie van ICT in het onderwijs in het algemeen centraal, en van (toepassingen voor) afstandsleren meer in het bijzonder. Een bruikbaar rapport, dat een goed beeld geeft van deze factoren en van de stand van zaken bij enkele scholen in ons land.

De onderzoekers hebben hiervoor een literatuurstudie verricht, vier praktijkcases bekeken en een aantal ‘experts’ geïnterviewd. Ik behoorde tot deze laatste groep (samen met Wim Veen, Piet Kommers en Frans Droog).

Een van de resultaten is een checklist met aandachtspunten voor besluitvorming. De samenstellers concluderen o.a. dat scholen in de evaluatiefase niet altijd kijken naar de doelen die ten grondslag lagen aan het besluit om afstandsleren in te voeren. Daarnaast blijken technische randvoorwaarden en “draagvlak ondersteuning van docenten” essentiële factoren te zijn bij de invoering.

Op basis van de zogenaamde kennispiramide maken de auteurs een onderscheid tussen aanleiding (inspiratie), uitvoer (existentie) en implementatie (perceptie en evidentie). Binnen elke fase moet dan aandacht zijn voor inhoudelijke, technische, organisatorische èn typen betrokkenen (o.a. beheerders, docenten, leerlingen).

In mijn interview heb ik benadrukt dat vooral sprake moet zijn van urgentie bij de invoering van afstandsonderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs denk ik vooral aan blended learning en aan het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de administratie, als het gaat om de implementatie van ICT. Ik ben voorstander van volledig online leren als de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding is.

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben in het algemeen een regionale functie, waarbij de afstand tussen school en leerlingen in ons land relatief klein is. Voor welk probleem is afstandsleren in het voortgezet onderwijs een oplossing (denk aan schaarse expertise door vergrijzing en ontgroening, veel leerlingen op Waddeneilanden, chronisch zieke leerlingen beter bereiken, specifieke en specialistische content ontsluiten) ? Overigens is “noodzaak” -naast draagvlak- door alle geïnterviewde experts als belangrijke beslissingsfactor genoemd.

De onderzochte cases laten zien dat flexibilisering, breed onderwijsaanbod, innovatiedrang en betaalbaarheid belangrijke factoren zijn bij de implementatie van afstandsleren. De meeste bij het onderzoek betrokken scholen zijn hier overigens vooral kleinschalig en experimenteel mee bezig.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.