Blog Archives

Webinar ‘Hoe leren op afstand middels digitale hulpmiddelen op een goede manier kan worden ingezet?’

Vandaag heb ik in het kader van een studieochtend van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) van Avans een webinar verzorgd over effectief online leren op afstand. In verband met andere afspraken kon ik namelijk niet fysiek deelnemen aan de studiedag. En uiteraard heeft het verzorgen van een webinar, juist rond dit onderwerp,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

E-learning bij Deltion #cviov

Tijdens de derde workshopronde van de conferentie over onderwijsvernieuwing en ICT heb ik een sessie bijgewoond van het Deltion College. Zij hebben pilots uitgevoerd op het gebied van online leren op afstand. Daarmee wilde men specifieke problemen aanpakken, zoals het overbruggen van lange reistijden in een omvangrijke regio.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe creëer je nabijheid bij online leren?

De kloof die lerenden bij online leren ervaren, is vaak eerder intellectueel en emotioneel van aard, dan geografisch. Het creëren van ‘nabijheid’ is dan belangrijk om lerenden gemotiveerd te houden om online te leren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Dag 2 EADL-congres #eadl #eadl2014

Tijdens dag twee van het EADL-congres kwamen diverse onderwerpen aan bod die laten zien waar het (particuliere) afstandsonderwijs op dit moment te maken heeft: diverse risico's die men moet hanteren, ontwikkelingen op het gebied van content, microleren, de impact van massive open online courses en online tutoring.

Lees meer ›

Tags: , ,

Zal online afstandsonderwijs een zeepbel blijken te zijn?

Rond 2000 gingen heel wat internetbedrijven kopje onder omdat zij de hooggespannen verwachtingen niet waar konden maken. Gaat dit ook gelden voor online afstandsonderwijs, omdat het één cruciale functie niet kan vervullen?

Lees meer ›

Tags: , ,

Afstandsleren in het voortgezet onderwijs

In opdracht van Stichting Kennisnet heeft de Eindhoven School of Education (ESoE) van de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoeksrapport geschreven over de overwegingen, besluiten en beslismomenten van het management van innovatieve scholen voor voortgezet onderwijs ten aanzien van de invoering en implementatie van ICT in het onderwijs in het algemeen centraal,

Lees meer ›

Tags: ,

Nieuw businessmodel voor afstandsleren #eadl

Omdat professionals niet alleen meer via cursussen en opleidingen willen bijblijven op het vakgebied, zullen onderwijsinstellingen -die een spilfunctie willen vervullen op het gebied van een leven lang leren- een ander business model moeten ontwikkelen. Vandaag heb ik tijdens een congres van de European Association for Distance Learning (EADL) contouren geschetst van een business model dat wij bij de Open Universiteit in het kader van OpenU aan het ontwikkelen zijn.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De geschiedenis van afstandsleren

Hoe heeft afstandsleren zich in de loop van de jaren ontwikkeld, en welke invloed heeft ICT hierop gehad? Deze vraag wordt beantwoord in de bijdrage Introduction to Distance Learning van Catherine Chapin.

Lees meer ›

Tags: , , ,

OpenU online masterclass Hoe gebruik je ICT in het onderwijs: tips & tricks?

Van 6 tot en met 12 februari 2012 vindt de door de Open Universiteit georganiseerde online masterclass ‘Hoe gebruik je ICT in het onderwijs: tips & tricks?’ plaats. Dr. Kathleen Schlussman verzorgt deze masterclass.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leertheorieën over afstandsleren ganalyseerd vanuit het community of inquirymodel (#in)

In Three Generations of Distance Education Pedagogy houden Terry Anderson en Jon Dron van de Canadese Open Universiteit drie generaties 'didactiek van afstandsleren' tegen het licht van het community of inquiry model. Dit model stelt dat drie elementen van belang zijn bij leren:

  • Coginitive presence: proces van kritisch denken,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: