Aftrap AI Advisory Board ROERCollege Schöndeln

Een AI Advisory Board is een platform waarin lerenden, ouders/verzorgers, medewerkers (waaronder docenten en directieleden) en andere betrokkenen een stem kunnen krijgen in hoe AI binnen een schoolorganisatie ingevoerd en gebruikt kan worden. Gisteravond vond de aftrap plaats van de AI Advisory Board van ROERCollege Schöndeln. Ik mag deze adviesraad dit schooljaar begeleiden.
Mark van de Mortel opening AI Advisory Board

Directeur Mark van de Mortel opent de eerste sessie van de AI Advisory Board van zijn school

ROERCollege Schöndeln is de eerste onderwijsinstelling die ik ken met een AI Advisory Board.

We zijn na de opening door Mark gisteravond eerst ingegaan op het doel van dit platform: samen verkennen hoe AI kan worden geïntegreerd in het onderwijs en verkennen hoe de uitdagingen en kansen die AI biedt, aangepakt kunnen worden.

Je kunt proberen AI te omzeilen (terug naar pen en papier), te omarmen (de technologie accepteren en positief-kritisch nadenken over het gebruik), eromheen te werken (onderwijs aanpassen zodat AI hier moeilijk mee om kan gaan) of om te denken (bijv. anders gaan beoordelen). Negeren en verbieden zou je ook kunnen proberen te doen, maar dit zijn voor deze school geen reële opties.

Verder kun je je als AI Advisory Board ook met diverse zaken bezighouden. Geïnspireerd door een sessie tijdens de Online Educa heb ik de volgende onderwerpen gepresenteerd:

  • Mindset: van angst naar nieuwsgierigheid. Hoe kijken leraren, lerenden en ouders/verzorgers aan tegen AI? Wat weet iedereen ervan af? Gebruik je AI zelf? Zo ja, voor welk doel?
  • Richtlijnen en afspraken voor lerenden en medewerkers.
  • Generatieve AI leren gebruiken. Welke plek krijgt AI binnen digitale geletterdheid van lerenden en medewerkers? Prompt engineering bijvoorbeeld, maar ook onderzoek naar bekwaamheden zoals kritisch denken.
  • Hoe kunnen we stimuleren dat we van en aan elkaar leren op dit terrein?
  • Inclusiviteit. Voorkom dat AI alleen wordt gebruikt door een beperkte groep?

Daarna heb ik een korte introductie gegeven van (generatieve AI), met als doel de leden van het platform gemeenschappelijke informatie mee te geven.

De historie van AI gaat terug tot 1950 toen de beroemde Britse wetenschapper Alan Turing het concept van AI in een paper introduceerde. In 1997 versloeg AI Gary Gasparov met schaken en vanaf 2012 werd steeds vaker aandacht besteed aan AI in relatie tot leren, opleiden en onderwijs. AI is in de loop der jaren krachtiger, datagedreven, alomtegenwoordig, toegankelijker, nuttiger en risicovoller geworden. Eind verleden jaar kwam ChatGPT publiek beschikbaar. Sindsdien is de aandacht voor generatieve AI exponentieel toegenomen, en hebben ontwikkelingen bepaald niet stilgestaan.

Vervolgens zijn we via een World Café-aanpak ingegaan op kansen en risico’s voor lerenden, docenten, de school en ouders.
Tenslotte hebben we gekeken naar de onderwerpen waar we ons gedurende twee bijeenkomsten dit jaar over gaan buigen (zie de opsomming hierboven).

Het was een boeiende aftrap. Het onderwerp maakt de tongen los. Er was sprake van veel energie. De deelnemers hebben de nodige inbreng gegeven voor de twee volgende bijeenkomsten. Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *