AI-tools voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van leerresultaten #oeb23

Vandaag heb ik tijdens dag twee van de negenentwintigste editie van de OEB een presentatie gegeven over de vraag of ChatGPT een vloek of zegen is voor learning & development en onderwijs. Twee andere sprekers gingen in op hoe AI het leerproces kan versterken en op innovatieve projecten van het Canadese Contact North op dit terrein.

We zijn gestart met een aantal vragen, om onder meer de ervaring van de aanwezigen met generatieve AI te inventariseren.

Daarna mocht Dave Tucker , CEO van Glean, een presentatie geven.

Eenvoudige technologieën kunnen vaak al een enorm verschil maken. Mits we tools verstandig gebruiken. Generatieve AI heeft veel potentie. Met name voor het leerproces, eerder dan voor het doceerproces. Het leerproces gaat van engagement, begrip, retentie en toepassing. Cognitieve beperkingen spelen daarbij een rol, zoals concentratieproblemen, cognitieve overbelasting en studievaardigheden. Dave ging ook in op technologie die dankzij AI helpt effectief te studeren. Geloof in eigen kunnen is van groot belang voor motivatie. AI kan bijvoorbeeld helpen processen efficiënter laten verlopen. Lerenden toegang geven tot content en interacteren met content. AI helpt cognitieve overbelasting helpen reduceren. Denk aan dyslectische studenten. Of veel sneller relevante informatie ophalen. Door samenvattingen te maken. Al moet je ook leren samenvattingen te maken. AI kan ook wachttijden reduceren, bijvoorbeeld op feedback.

samenvattiung David Tucker

Ik was de tweede spreker.

Ik heb de zaal eerst gevraagd hoe zij over de vraag ‘Is ChatGPT eerder een zegen dan een vloek’ oordelen. De overgrote meerderheid was van mening dat ChatGPT eerder een zegen was. Vervolgens heb ik ChatGPT (en andere generatieve AI-toepassingen) geïllustreerd als toepassingen uit het tijdperk van assistive computing. Daarover schreef ik eerder: “Je denkt nooit meer in je eentje. We beschikken over steeds meer tools die ons helpen ons werk te doen (zoals papier en de calculator in het verleden). Met behulp van deze tools kunnen we veel sneller werken, bijvoorbeeld onderzoek doen naar medicijnen”.

Technologieën zoals ChatGPT bevorderen “cognitief versoepelen” (Sparrow, 2022): ze nemen ons een aantal cognitieve taken uit handen.

Op de eerste plaats kun je met behulp van generatieve AI-toepassingen de werkdruk helpen verminderen. ChatGPT stelt je niet alleen in staat om ‘prompts’ te gebruiken, maar ook om GPT’s te ontwikkelen. Hiermee kun je je eigen aangepaste versie bouwen van ChatGPT. Je beschrijft wat voor soort chatbot je wilt hebben, welke taak de GPT moet uitvoeren, en ChatGPT Builder doet de rest. Ik heb bijvoorbeeld GPT’s gemaakt voor het maken van samenvattingen en memo’s. ChatGPT zelf biedt bijvoorbeeld een GPT aan die jouw helpt bij het oplossen van technische problemen.

Hier is bijvoorbeeld de configuratie van de GPT die samenvattingen maakt:

Summary Sage is fine-tuned to provide detailed summaries in a journalistic style, targeting teachers and other learning professionals. It focuses on delivering factual, clear, and comprehensive summaries, ensuring an understanding of both the core message and the broader context. This GPT adapts its summarization technique to cover a variety of topics, always with an emphasis on accuracy and depth suitable for educational purposes.

Summary Sage will limit itself to 450-500 words. Write in the language specified in the prompt (e.g. Nederlands).

Adhering to a professional, journalistic tone, Summary Sage avoids personal opinions and speculations, strictly sticking to the facts. Its summaries are crafted to be informative and straightforward, ideal for educational settings where clarity and factual integrity are paramount. When faced with unclear or incomplete input, it requests clarification to ensure the accuracy and relevance of its summaries.

The GPT’s responses are tailored to simplify complex information while retaining critical details and meaning, making them valuable for teaching and professional development.

Ik heb drie voorbeelden gegeven van manieren waarop ChatGPT de werkdruk kan helpen verlagen:

  • Het schrijven van memo’s.
  • Het maken van samenvattingen.
  • Het aanpassen van het taalniveau van een tekst. Dit wordt gebruikt door mensen met dyslectie.

Op de tweede plaats kan ChatGPT leren, opleiden en onderwijs mogelijk maken. Ook hier heb ik drie voorbeelden van gegeven:

  • Je kunt ChatGPT gebruiken als sparringpartner bij het genereren van ideeën, bijvoorbeeld voor het bedenken van suggesties voor werkvormen die voorkennis activeren.
  • Lerenden kunnen ChatGPT gebruiken als ‘narrative communicator’, bijvoorbeeld voor het maken van een stripverhaal.
  • Je kunt met ChatGPT de dialoog aangaan, bijvoorbeeld over een probleem of over het analyseren van een afbeelding.

Ondanks de indrukwekkende mogelijkheden van ChatGPT, zijn er beperkingen en risico’s waar je rekening mee moet houden als je het gebruikt.

  • De afgelopen week was er eufemistisch gezegd nogal wat ‘gedoe’ rond de ontwikkelaar van ChatGPT, OpenAI. Dit is illustratief voor de kwetsbaarheid van deze technologieën. Zijn het ‘duurzame technologieën”. Ook laat het conflict zien dat er discussie is over hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s. Dat schijnt één van de aanleidingen voor het conflict te zijn. Een dergelijk conflict kan ook het vertrouwen, met name van zakelijke klanten, in het bedrijf aantasten.
  • Het is niet altijd helder wat er met de data gebeurd. Gebruik daarom geen privacygevoelige informatie en bedrijfsgevoelige informatie. Een toepassing als ChatGPT voldoet niet aan de AVG. Je mag daarom niet aan lerenden vragen of zij een account bij OpenAI aanmaken.
  • Het gebruik van deze toepassingen doet ook een beroep op nieuwe vormen van digitale geletterdheid. Je moet bijvoorbeeld beschikken over veel kennis om de output te kunnen beoordelen, je moet in staat zijn prompts en GPT’s te ontwikkelen, en je moet in staat zijn een dialoog aan te gaan met ChatGPT.

Aan het eind heb ik daarom weer de vraag gesteld. De zaal was niet echt van mening veranderd.

Zie ook: ChatGPT: vloek en/of zegen voor onderwijs en leren & ontwikkelen?

Hieronder vind je mijn slides:

De laatste spreker was Ron Owston, research associate bij het Canadese Contact North. Hij gaf aan dat Bloom ooit stelde dat individuele begeleiding het meest effectief is, maar niet te betalen. We hebben in het verleden geprobeerd om individuele tutoring met technologie mogelijk. Tevergeefs. Tot ChatGPT kwam.

Bij Contact North hebben een AI-tutor gemaakt (AI Tutor Pro). Ron heeft een demonstratie hiervan gegeven. De tool checkt kennis en geeft feedback. Bijvoorbeeld over de Berlijnse Muur. Je kunt de hele dialoog kopiëren en bewaren. Op deze manier krijg je een Socratische begeleider. Je kunt ook eigen content toevoegen aan de tutor. Het ChatGPT model wordt dan gebruikt, maar met eigen data. Ze werken ook aan de mogelijkheid dat je tekst kunt markeren en ChatGPT daarmee laten werken. In feite is dit een interface bovenop ChatGPT.

Verder hebben ze nu AI Teaching Assistant Pro gemaakt. Daarmee kun je een syllabus maken, multiple choice vragen maken of essayvragen met een rubric. Verder kunnen ’teaching notes’ gemaakt. Ook daarvan heeft Ron de werking laten zien.

What’s next? Aan kwalitatieve content (open educational resources; Open Stax). Verder is lastig te voorspellen waar deze ontwikkeling heen gaat. AI is volgens Ron Augmenting Intelligence.

Ron heeft ook een chatbot ontwikkeld voor de website van Tony Bates, die meer dan 2700 afzonderlijke berichten over online en afstandsonderwijs bevat: Tonybots. Je kunt de chatbot daar gebruiken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *