Amerikaanse docenten vinden laptops waardevol of essentieel voor onderwijs en leren

De afgelopen week zond Nieuwsuur een item uit waarin de zinvolheid van laptops tijdens colleges ter discussie werd gesteld. Deelnemers aan een peiling van Campus Technology zijn echter zeer lovend over het nut van deze devices voor onderwijs en leren.

Campus Technology onderzoekt elk jaar welke technologieën docenten binnen hun onderwijs gebruiken. De groep docenten die deel heeft genomen aan het onderzoek is trouwens niet heel groot (232), en waarschijnlijk ook niet representatief (geworven via de website). Toch bevat het artikel over deze peiling enkele interessante wetenswaardigheden.

Campus Technology zelf opent met de conclusie dat de groep docenten de smartwatch de minst waardevolle technologie vinden. Negen procent vindt smartwatches zelfs schadelijk. Volgens mij worden deze ‘devices’ in ons land op beperkte schaal gebruikt.

Laptops worden door de overgrote groep docenten  (94%) waardevol of zelfs essentieel voor onderwijs en leren genoemd. De respondenten die laptops essentieel noemen, is in een jaar tijd met 5% gestegen. In de vraagstelling is niet gekeken naar de locatie van het gebruik van de laptop. Toch is deze uitkomst opvallend positief als je kijkt naar de discussie in ons land over het gebruik van laptops (en zelfs als je rekening mee houdt dat de groep respondenten waarschijnlijk optimistisch ten opzichte van ICT staat dan de doorsnee docent). In een andere vraag geeft 77% van de ondervraagden aan laptops in de klas te gebruiken.

Drieënveertig procent van de ondervraagde docenten gebruikt leertechnologie meer dan 75% van de instructietijd. In 2016 bedroeg dat percentage 20%. In 2016 gaf 9% van de ondervraagden aan tijdens lessen geen technologie te gebruiken. Dit jaar was dat percentage 0%. Als ik gastcolleges of workshops verzorg, besteed ik nooit meer dan 25% van de tijd aan online leeractiviteiten. Ik gebruik die tijd liever anders.

De software die binnen leeromgevingen het meest wordt gebruikt zijn de tekstverwerker, presentatiesoftware, leermanagementsystemen en online video diensten (zoals Youtube). Het is dus mogelijk dat het gebruik van leertechnologie in de klas vooral bestaat uit het maken van aantekeningen.

Slechts acht procent van de ondervraagde docenten gebruikt uitsluitend papieren boeken. Driekwart combineert papieren boeken met digitale boeken.

Achtenzeventig procent van de respondenten maakt gebruik van open educational resources, een stijging van 5% ten opzichte van verleden jaar.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *