Augmented reality kan motivatie lerenden vergroten en leerprestaties helpen verbeteren

Augmented reality (AR) wordt al verschillende jaren toegepast voor leren, opleiden en onderwijs. Een recente meta-studie benadrukt positieve effecten van AR op motivatie en leerprestaties.

Augmented realityBij augmented reality voeg je met behulp van een computer, zoals een smartphone of tablet, informatie toe aan de werkelijkheid. Je richt de camera van je smartphone bijvoorbeeld op een historisch gebouw en de augmented reality app presenteert informatie over dat gebouw. Met behulp van technologie leg je in feite een extra laag over de werkelijkheid heen. Het is een voorbeeld van interactie van de lerende met leerinhoud.

Via deze Engelstalige blogpost van Pedro de Bruyckere ben ik terechtgekomen bij de bijdrage AR helps to raises K-12 students’ interests and motivation and improves academic achievement van Elaine Tau. Deze bijdrage is een samenvatting van een meta-studie van 35 onderzoeken naar de voor- en nadelen van de toepassing van augmented reality op leerprestaties in het zogenaamde K-12 onderwijs.

Interessante bevindingen zijn:

  • Dankzij AR kun je abstracte concepten real time visualiseren en ervaren. Dit leidt tot een dieper begrip van de concepten, in vergelijking met erover lezen.
  • Het gebruik van AR-technologie voor leren vergroot de interesse en motivatie van lerenden. Daarnaast draagt AR bij aan meer aandacht doordat lerenden zich meer focussen.
  • AR zorgt voor een interactieve, aanschouwelijke en begrijpelijke leeromgeving. Er is bij lerenden sprake van een gevoel van aanwezigheid, directheid en onderdompeling. AR stimuleert en biedt lerenden een ‘levendig’ leermiddel.
  • De voordelen van AR kunnen belemmerd worden door de beperkingen van een dergelijke geïntegreerde methode, en de tekortkomingen van de functies van AR-systemen (als de applicatie niet goed werkt of niet gemakkelijk te gebruiken is). Een overdaad aan informatie kan leiden tot cognitieve overbelasting.
  • AR lijkt niet voor alle vakken even goed toepasbaar. Dit heeft mogelijk te maken met de verschillende aard van de kennis en concepten binnen diverse vakgebieden. Je bent wellicht beter in staat om concepten op het gebied van aard- en ruimtewetenschappen, natuurkunde en wiskunde te visualiseren dan inhoud op het gebied van biologie of taal. Bij biologie kan het gaan om subtielere interactieve verschijnselen die voor AR wellicht moeilijk na te bootsen zijn.
  • Een goede planning en integratie binnen het onderwijs zijn belangrijk voor een succesvolle toepassing van AR. Daarnaast moet je technische issues verhelpen en AR regelmatig gebruiken om de voordelen te benutten.
Feng Li, Xi Wang, Xiaona He, Liang Cheng & Yiyu Wang (2021) How augmented reality affected academic achievement in K-12 education – a meta-analysis and thematic-analysis, Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2021.2012810

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *