Belangrijke leertheorieën op een tijdlijn geplaatst

Thomas van myBrainisOpen heeft een prachtige tijdlijn gemaakt waarin hij vijftig belangrijke ideeën of publicaties met betrekking tot negen belangrijke theorieën op een interactieve manier toegankelijk maakt.

Learning theories timeline

Bron: https://www.mybrainisopen.net/learning-theories-timeline

De tijdlijn begint in 1885 met de vergeetcurve van Ebbinghaus en eindigt in 2020 met de derde editie van Richard Mayer’s boek over ‘multimedia leren’. Van elk idee of publicatie wordt de kern samengevat en verwijst de samensteller naar meer informatie. De theorieën zijn:

 • Behaviourisme
 • Cognitivisme / Information Processing Theory
 • Constructivisme and social constructivisme
 • Social Cognitive Theory en social learning
 • Theorieën over motivatie en zelfgereguleerd leren
 • Connectivisme
 • Online Collaborative Learning (OCL)
 • Multimedia leertheorieën
 • Cognitive Load Theory (CLT), die normaliter onder cognitivisme wordt geschaard.

Volgens de samensteller zijn de ideeën en publicaties relevant voor het ontwerpen van blended en online leren. Veel van de bronnen zijn echter relevant voor leren, onderwijs en opleiden in het algemeen.

Uiteraard heeft Thomas van myBrainisOpen keuzes moeten maken bij het samenstellen van de lijst. Lees zijn uitgebreide toelichting.

Deze lijst had gemakkelijk kunnen worden uitgebreid met bijvoorbeeld:

 • Paul Kirschner, John Sweller en Richard Clark hebben in 2006 een zeer veel geciteerde publicatie geschreven waarin zij het belang van veel begeleiding en instructie benadrukken.
 • Marlene Scardamalia en Carl Bereiter hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het denken over samenwerkend leren.
 • Henry Roediger en Jeffrey Kapricke hebben met hun testing effect het belang van formatief evalueren bewezen.
 • Paulo Freire heeft het belang onderstreept van ervaringen als startpunt van het leren van volwassenen, en het leren in dialoog met ‘betekenisvolle anderen’ door volwassenen.
 • David Merrill heeft op basis van een analyse van diverse didactische ontwerptheorieën en -modellen een aantal principes geformuleerd waarover consensus bestaat dat deze  noodzakelijk zijn voor een effectieve en efficiënte instructie.
 • Knut Illeris stelt dat leren twee verschillende processen omvat. In de eerste plaats is  sprake van interactie tussen de lerende en diens omgeving,. Op de tweede plaats is sprake van een intern cognitief proces waarbij de lerende kennis verwerft, uitbreidt en verbindt met eerdere leerervaringen. Illeris kijkt ook vooral naar een leven lang leren.

Het format van een tijdlijn leent zich niet voor een kritische bespreking van de verschillende ideeën en publicaties.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: