Bereiden we jongeren voldoende voor op de uitdagingen van een wereld die wordt gedomineerd door technologie? #OEB17

Vanmiddag mocht ik een sessie voorzitten waar Marc Prensky en David White met elkaar en met de zaal in discussie gingen over deze vraag.

Discussie online educa berlijn

Foto: Fred de Vries

Marc Prensky is natuurlijk bekend van zijn veel bekritiseerde metafoor van de digital natives en de digital immigrants. David White doet als hoofd Digitaal Leren van de University of the Arts in London onder meer onderzoek naar de motivatie van lerenden om te participeren in online leren. Hij gebruikt de metafoor van ‘bezoekers’ en inwoners’, maar koppelt dit niet aan leeftijd.

Ik had met de sprekers afgesproken dat we een aantal vragen zouden bespreken waarop eerst zij en daarna de zaal mochten reflecteren.

De behandelde vragen waren:

In de inleiding van deze sessie wordt gesuggereerd dat er belangrijke kenmerken zijn die succesvolle studenten nodig hebben om te floreren in een wereld waar het digitale eerst komt. Zijn er belangrijke persoonlijke/educatieve eigenschappen (in relatie tot technologie?) die alle volwassenen van morgen nodig hebben? Zo ja, welke? Zo nee, wat hebben zij nodig? Welke rol moet het onderwijs hierbij spelen?

Zijn “studievaardigheden” belangrijk, -digitaal of anderszins? Bestaan “digitale studievaardigheden” op een betekenisvolle manier? Kunnen we deze definiëren?

Moeten we leren “hoe te leren” in de digitale wereld? Zo ja, wat moeten we daarover leren? Zo niet, wat moeten we dan nog meer doen?

Wat moet “hoger onderwijs” zijn in een digitale wereld? Hebben we het nodig? Zo ja, hoe structureren we het? Zo neen, wat moet er dan in de plaats komen? Wat zijn de gevolgen voor de vormgeving van het hoger onderwijs?

Wat zijn de belangrijkste principes voor de manier waarop we hoger onderwijs in de digitale wereld vormgeven?

Ik heb als voorzitter niet zitten live bloggen. Ik laat het maken van een verslag daarom maar aan anderen over. Wat me vooral is bijgebleven is de kritiek op hoe we ‘leerprestaties’ waarderen, de discussie over het belang van kritisch denken en het feit dat Marc Prensky zijn opvatting over effectief leren in feite belangrijker vindt dan de uitkomsten van het onderzoek van John Hattie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: