Besparen deze vijf leertechnologieën docenten tijd?

Volgens docente Jennifer Hall is tijd de meest waardevolle hulpbron van een docent. Daarom is het volgens haar belangrijk om technologie te benutten die efficiënter werken bevordert. In haar bijdrage presenteert zij een aantal leertechnologieën die tijd kunnen besparen en de onderwijservaring helpen verbeteren.

Discovery education1. Microsoft Flip’s Discovery Library: Deze tool, gericht op het bouwen van een gemeenschap, biedt een platform voor het maken van video’s. Lerenden en docenten kunnen hun mening geven en onderwerpen uit een uitgebreide bibliotheek kiezen. Het stimuleert de lerende om zichzelf op een authentieke manier te uiten. Je kunt deze tool bijvoorbeeld gebruiken om elkaar te leren kennen.

2. Discovery Education: Dit initiatief biedt docenten kant-en-klare lesmaterialen. De leeractiviteiten kunnen snel aan lerenden worden toegewezen of indien nodig worden aangepast ten behoeve van differentiatie. Met behulp van Discovery Education’s Studio kunnen docenten ook hun eigen inhoud uploaden. De leeractiviteiten kunnen worden gebruikt binnen Discovery Education of via het leermanagementsysteem van de school.

3. Book Creator: Een creatieve tool waarmee docenten en lerenden (onderdelen van) boeken kunnen maken en publiceren. Jennifer Hall benadrukt hoe het kan worden gebruikt voor differentiatie en om lerenden hun begrip op authentieke manieren te laten tonen.

4. Canva’s whiteboard templates: Met meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen is Canva volgens Hall ideaal voor samenwerking en interactie (asynchroon en ‘live’). Extra functies zoals Magic Write verrijken volgens haar het brainstormproces en maken het beter beheersbaar.

5. Curipod: Deze tool gebruikt AI-technologie om interactieve lessen te genereren op basis van een opgegeven onderwerp en leerjaar. Het biedt onmiddellijke feedback tijdens een ‘docentgestuurde’ les. Je kunt bestaande presentaties aanpassen met deze tool, wat de leerervaring volgens Jennifer Hall verrijkt.

Deze leertechnologieën leiden volgens de auteur tot meer efficiëntie, en bieden docenten meer ruimte om persoonlijk  met lerenden te werken.

Mijn opmerkingen

Ontwikkelaars van leertechnologieën doen vaak beloftes die lang niet altijd worden waargemaakt. Of deze vijf leertechnologieën daadwerkelijk tijd besparen hangt van een aantal zaken af. Op de eerste plaats moet je als docent deze leertechnologieën leren gebruiken. Hoeveel tijd kost dat? Ik zou me ook nooit in vijf nieuwe technologieën tegelijkertijd verdiepen. Op de tweede plaats is het de vraag of je bepaalde content, bijvoorbeeld bij Flip, kunt aanpassen en hergebruiken. Als dat niet het geval is, dan zullen zoektochten in een online bibliotheek vaak tevergeefs zijn, en daarmee tijdverspilling. Op de derde plaats moet je ook aangeven in vergelijking waarmee deze technologieën tijd besparen. Ik geloof best dat templates tijd besparen in vergelijking met helemaal zelf bouwen. Maar niet in vergelijking met het aanschaffen van kant en klare content.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *