Betrokkenheid bij online en blended learning (online sessie)

Vandaag heb ik een online sessie verzorgd voor een groep docenten van de Hogeschool Rotterdam over hoe je betrokkenheid bij blended en online leren kunt bevorderen.

Tijdens de voorstelronde heb ik de deelnemers o.a. gevraagd: Selecteer in de chat een GIF die illustreert hoe jij het verzorgen van onderwijs tijdens de tweede lockdown ervaart.

Ik ben daarna kort ingegaan op waarom betrokkenheid bij blended en online leren van belang is. Betrokkenheid is vaak voorwaardelijk voor succesvol leren, maar geen garantie. Jolien Dopmeijer wijst bijvoorbeeld op het belang van verbondenheid voor het voorkomen van uitval en voor het welzijn van studenten. Bij online en blended learning kunnen gevoelens van eenzaamheid optreden en kunnen lerenden daardoor minder gemotiveerd worden. Bij blended learning werken we vaak tijdens bijeenkomsten aan verbondenheid en betrokkenheid. Naarmate we meer online leren, zullen we ook meer online moeten investeren in verbondenheid en betrokkenheid.

Je kunt betrokkenheid op meerdere manieren bevorderen:

  • Via je onderwijsontwerp. Daar ben ik nu niet uitgebreid op ingegaan (komt een volgende keer). Je kunt bijvoorbeeld ouderejaars als ‘buddy’ koppelen aan eerstejaars studenten.
  • Kennismaking. Start de sessie bijvoorbeeld met check-ins: korte vragen waarop je van iedereen een antwoord vraagt. Zie hierboven. We hebben het hierbij ook gehad over de discussie over camera aan/uit.
  • Creëer ruimte voor (niet-taak gebonden) sociale interactie. Ga tijdens online sessie niet altijd meteen op de zakelijke tour. Informeel kletsen is ook functioneel. Bijkletsen en ’social talk’ kunnen ook zeer relevant zijn voor het leren. Omdat we elkaar online niet spontaan ontmoeten, zullen we dit ook meer moeten organiseren. Rooster ook tijd in voor informeel ontmoeten. Bijvoorbeeld wekelijks een half uur online koffie drinken. Of door in/uitlooptijd te creëren. Open een online sessie al voordat het online college begint en sluit deze pas als er geen studenten meer in aanwezig zijn. Zo creëer je een mogelijkheid voor studenten om informeel met de docent te praten en om vragen te stellen. Raadpleeg studenten uit jouw cursus en leg hen de vraag voor hoe zij sociaal contact binnen de cursus zouden stimuleren.
  • Gebruik tools voor synchroon online communiceren vooral voor interactie en minder voor overdracht van informatie.
  • Wees aanwezig. Bijvoorbeeld door als docent korte videoboodschappen achter te laten.

Hieronder vind je mijn dia’s.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *