Betrokkenheid van lerenden bij asynchroon online leren vergroten

In That Synching Feeling: An Exploration of Student Engagement in an Online Environment doen Kate Kelly en Edward Lock verslag van een evaluatieonderzoek van twee onderwijseenheden die als gevolg van de Coronapandemie noodgedwongen maar succesvol zijn herontworpen.

De Victoria University bereikt relatief veel studenten uit achtergestelde groepen. Vóór Covid-19 is deze universiteit overgegaan op een zogenaamd “block mode” of delivery (BMD). Het onderwijs is daarbij georganiseerd in onderwijseenheden die in één periode worden verzorgd. Verder worden alle lessen in kleine groepen verzorgd, face-to-face. De groepen komen drie keer per week bij elkaar en worden begeleid door één docent. Hierdoor wordt een hoge mate van betrokkenheid van studenten bevordert.

Als gevolg van de Coronacrisis was het niet meer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De onderzoekers hebben daarom onderzocht hoe betrokkenheid bij online leren kon worden bevorderd.

Betrokkenheid oftewel engagement is een complex fenomeen. In hun artikel kijken Kelly en Lock naar de kwaliteit en de kwantiteit van de tijd en de inspanningen die studenten besteden aan educatieve activiteiten, en naar de interactie van een student met docenten en medestudenten.

De scope van het onderzoek betreft twee op onderwijseenheden voor in totaal 824 eerstejaars studenten waarbinnen vaardigheden erg belangrijk waren (interpersoonlijke vaardigheden, IPC, en onderzoeksvaardigheden, E&R). Deze onderwijseenheden werden asynchroon verzorgd. De auteurs vatten de kenmerken in tabel 1 samen. Daarbij valt op dat het ontwerp niet volledig is gebaseerd op asynchroon online leren. Synchrone online sessies voor discussie en reflectie zijn verweven in het ontwerp.

Het evaluatieonderzoek laat zien dat de betrokkenheid van de studenten hoog was. Studenten voelden zich gesteund door de sterke aanwezigheid van de docent, bijvoorbeeld via video’s. Kelly en Lock concluderen eveneens dat deze betrokkenheid en ondersteuning heeft bijgedragen aan goede resultaten:

While in both units the percentage of assessments completed was similar from year to year, there was an increase in students completing 100% of assessments in both units in 2020, with the increase in ISC being significant. Finally, the mean final grades were similar across the years, with an independent samples t-test indicating that the differences were not significant (p>0.05).

Volgens de onderzoekers zijn individuele ondersteuning (o.a. feedback), aanwezigheid van docenten en flexibiliteit sleutelfactoren voor het succes van studenten in een online omgeving. Zij concluderen ook dat de “teacher presence” niet persé hoeft te bestaan uit face-to-face, synchrone, interactie om betekenisvol te zijn. De auteurs gaan niet in op de vraag of dit ontwerp leidt tot een hogere werkdruk van docenten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.